[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Grant

Code 1ET101120503
Agency Grantová agentura Akademie věd České republiky
Duration 2005-2009
Persons Hlaváčová
Description Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů
Research intent no
Creator: Common Account
Created: 11/30/06 12:42 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 1/20/11 8:32 PM

Publications Funded by this Grant

YearAuthorTitle
2005Hana, Jiří; Zeman, Daniel; Hajič, Jan; Hanová, Hana; Hladká, Barbora; Jeřábek, EmilManual for Morphological Annotation, Revision for the Prague Dependency Treebank 2.0
2005Hlaváčová, JaroslavaAverage Reduced Frequency
2005Hlaváčová, JaroslavaOrwell's 1984 - playing with Czech and Slovak versions
2005Kučová, Lucie; Žabokrtský, ZdeněkAnaphora in Czech: Large Data and Experiments with Automatic Anaphora
2005Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, Zdeněk; Kučová, LucieAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka
2005Pajas, Petr; Štěpánek, JanA Generic XML-Based Format for Structured Linguistic Annotation and Its Application to Prague Dependency Treebank 2.0
2005Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkMorphological Meanings in the Prague Dependency Treebank 2.0
2005Urrea, Alfonso Medina; Hlaváčová, JaroslavaAutomatic Recognition of Czech Derivational Prefixes
2006Džeroski, Sašo; Erjavec, Tomaž; Ledinek, Nina; Pajas, Petr; Žabokrtský, Zdeněk; Žele, AndrejaTowards a Slovene Dependency Treebank
2006Hajič, Jan; Panevová, Jarmila; Hajičová, Eva; Sgall, Petr; Pajas, Petr; Štěpánek, Jan; Havelka, Jiří; Mikulová, Marie; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková-Razímová, Magda; Urešová, ZdeňkaPrague Dependency Treebank 2.0
2006Hlaváčová, JaroslavaNew Approach to Frequency Dictionaries - Czech Example
2006Holan, Tomáš; Žabokrtský, ZdeněkCombining Czech Dependency Parsers
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Reference book
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka
2006Pajas, Petr; Štěpánek, JanXML-Based Representation of Multi-Layered Annotation in the PDT 2.0
2006Ptáček, Jan; Žabokrtský, ZdeněkSynthesis of Czech Sentences from Tectogrammatical Trees
2006Razímová, MagdaSystem of Pronominal Words in Czech with Respect to German and English
2006Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation of Grammatemes in the Prague Dependency Treebank 2.0
2006Ševčíková-Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkSystematic Parameterized Description of Pro-forms in the Prague Dependency Treebank 2.0
2006Štěpánek, JanPost-annotation checking of Prague Dependency Treebank 2.0 data
2006Štěpánek, JanPost-annotation Checking of Prague Dependency Treebank 2.0 Data
2006Štěpánek, JanZávislostní zachycení větné struktury v anotovaném syntaktickém korpusu (nástroje pro zajištění konzistence dat)
2007Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Ptáček, JanTowards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
2007Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Češka, Pavel; Beňa, Peter; Janíček, MiroslavCzEng 0.7
2007Hana, JiříLexical Annotation Workbench (LAW), Version 0.7
2007Hlaváčová, JaroslavaKorpusové chyby
2007Lopatková, Markéta; Žabokrtský, Zdeněk; Kettnerová, Václava; Skwarska, Karolína; Bejček, Eduard; Hrstková, Klára; Nová, Michaela; Tichý, MiroslavVALLEX 2.5 - Valency Lexicon of Czech Verbs, version 2.5
2007Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
2007Nguy, Giang Linh; Žabokrtský, ZdeněkRule-based Approach to Pronominal Anaphora Resolution Applied on the Prague Dependency Treebank 2.0 Data
2007Novák, Václav; Žabokrtský, ZdeněkFeature Engineering in Maximum Spanning Tree Dependency Parser
2007Pajas, Petr; Mareček, DavidMEd - an editor of interlinked multi-layered linearly-structured linguistic annotations
2007Ptáček, JanSentence Synthesis in Machine Translation
2007Ptáček, Jan; Žabokrtský, ZdeněkDependency-based Sentence Synthesis Component for Czech
2007Raab, JanComparing Prosody Formalisms for Machine Learning
2007Raab, JanMorče - Czech morphological tagger
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichNamed Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichZpracování pojmenovaných entit v českých textech
2007Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Votrubec, JanCzech Academic Corpus 1.0 Guide
2007Vidová Hladká, Barbora; Hana, Jiří; Hajič, Jan; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Votrubec, JanCzech Academic Corpus 1.0
2007Žabokrtský, Zdeněk; Lopatková, MarkétaValency Information in VALLEX 2.0: Logical Structure of the Lexicon
2008Bojar, Ondřej; Cinková, Silvie; Ptáček, JanTowards English-to-Czech MT via Tectogrammatical Layer
2008Bojar, Ondřej; Janíček, Miroslav; Žabokrtský, Zdeněk; Češka, Pavel; Beňa, PeterCzEng 0.7: Parallel Corpus with Community-Supplied Translations
2008Duběda, Tomáš; Raab, JanPitch Accents, Boundary Tones and Contours: Automatic Learning of Czech Intonation
2008Hlaváčová, JaroslavaPravopisné varianty a morfologická anotace korpusů
2008Hlaváčová, Jaroslava; Hrušecký, Michal“Affisix” Tool for Prefix Recognition
2008Hlaváčová, Jaroslava; Kolovratník, DavidMorfologie češtiny znovu a lépe
2008Hlaváčová, Jaroslava; Lopatková, MarkétaVariants and Homographs: Eternal Problem of Dictionary Makers
2008Křen, Michal; Hlaváčová, JaroslavaCorpus as a Means for Study of Lexical Usage Changes
2008Lopatková, Markéta; Žabokrtský, Zdeněk; Kettnerová, VáclavaValenční slovník českých sloves
2008Mareček, David; Žabokrtský, Zdeněk; Novák, VáclavAutomatic Alignment of Czech and English Deep Syntactic Dependency Trees
2008Novák, VáclavSemantic Network Manual Annotation and its Evaluation
2008Novák, Václav; Hall, Keith BrendanInter-sentential Coreferences in Semantic Networks: An Evaluation of Manual Annotation
2008Pajas, Petr; Štěpánek, JanPML Tree Query 0.5alpha
2008Pajas, Petr; Štěpánek, JanRecent Advances in a Feature-Rich Framework for Treebank Annotation
2008Ptáček, JanTwo Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech
2008Raab, Jan; Hajič, Jan; Spoustová, DrahomíraCompost Czech
2008Ševčíková, MagdaPronouns Introducing Content Clauses
2008Ševčíková, MagdaProper Nouns in Czech Corpora
2008Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Raab, Jan; Spousta, MiroslavCompost English
2008Štěpánek, JanPražský závislostní korpus
2008Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Raab, JanCzech Academic Corpus 2.0
2008Vidová Hladká, Barbora; Hajič, Jan; Hana, Jiří; Hlaváčová, Jaroslava; Mírovský, Jiří; Raab, JanThe Czech Academic Corpus 2.0 Guide
2008Žabokrtský, Zdeněk; Bojar, OndřejTectoMT, Developer's Guide
2008Žabokrtský, Zdeněk; Ptáček, Jan; Pajas, PetrTectoMT: Highly Modular MT System with Tectogrammatics Used as Transfer Layer
2009Bejček, Eduard; Raab, JanUsing Averaged Perceptron Tagger for Word Sense Disambiguation
2009Bojar, Ondřej; Mareček, David; Novák, Václav; Popel, Martin; Ptáček, Jan; Rouš, Jan; Žabokrtský, ZdeněkEnglish-Czech MT in 2008
2009Bojar, Ondřej; Žabokrtský, ZdeněkCzEng 0.9, Building a Large Czech-English Automatic Parallel Treebank
2009Bojar, Ondřej; Žabokrtský, Zdeněk; Janíček, Miroslav; Klimeš, Václav; Kravalová, Jana; Mareček, David; Novák, Václav; Popel, Martin; Ptáček, JanCzEng 0.9
2009Čech, Radek; Pajas, PetrPitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in Conversation and Written Language in Czech
2009Hlaváčová, JaroslavaFormalizace systému české morfologie s ohledem na automatické zpracování českých textů
2009Hlaváčová, JaroslavaStupňování sloves
2009Kravalová, Jana; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkCzech Named Entity Corpus 1.0
2009Kravalová, Jana; Žabokrtský, ZdeněkCzech Named Entity Corpus and SVM-based Recognizer
2009Kravalová, Jana; Žabokrtský, ZdeněkPojmenované entity v češtině
2009Mareček, DavidImproving Word Alignment Using Alignment of Deep Structures
2009Nedoluzhko, Anna; Mírovský, Jiří; Pajas, PetrThe Coding Scheme for Annotating Extended Nominal Coreference and Bridging Anaphora in the Prague Dependency Treebank
2009Nguy, Giang Linh; Novák, Václav; Žabokrtský, ZdeněkComparison of Classification and Ranking Approaches to Pronominal Anaphora Resolution in Czech
2009Novák, Václav; Ševčíková, MagdaUnsupervised Detection of Annotation Inconsistencies Using Apriori Algorithm
2009Pajas, Petr; Štěpánek, JanCoNLL-2009 TrEd Extension
2009Pajas, Petr; Štěpánek, JanPML Toolkit
2009Pajas, Petr; Štěpánek, JanPML Tree Query 1.0
2009Pajas, Petr; Štěpánek, JanSystem for Querying Syntactically Annotated Corpora
2009Popel, Martin; Žabokrtský, ZdeněkImproving English-Czech Tectogrammatical MT
2009Ptáček, Jan; Žabokrtský, Zdeněk; Mareček, David; Popel, Martin; Pajas, PetrTrEd extension for displaying TectoMT framework files
2009Raab, JanCompost Dutch
2009Raab, Jan; Bejček, EduardCOMPOST Dutch: The Best POS Tagger for Dutch Spoken Language
2009Ševčíková, MagdaFunkce kondicionálu z hlediska významové roviny
2009Ševčíková, MagdaFunkce kondicionálu z hlediska významové roviny
2009Ševčíková, MagdaThe meaning of the conditional mood within the tectogrammatical annotation of Prague Dependency Treebank 2.0
2009Spoustová, Drahomíra; Hajič, Jan; Raab, Jan; Spousta, MiroslavSemi-Supervised Training for the Averaged Perceptron POS Tagger
2009Urešová, Zdeňka; Pajas, PetrDiatheses in the Czech Valency Lexicon PDT-Vallex
2009Žabokrtský, Zdeněk; Bojar, Ondřej; Ptáček, Jan; Popel, Martin; Mareček, David; Novák, Václav; Kravalová, JanaTectoMT 1.0: Modular Software Framework for NLP Experiments
2009Žabokrtský, Zdeněk; Klimeš, Václav; Pajas, PetrTred Extension for Tectogrammatical Analysis of Czech Text
2009Žabokrtský, Zdeněk; Popel, MartinHidden Markov Tree Model in Dependency-based Machine Translation
2010Čech, Radek; Mačutek, Ján; Pajas, PetrFull Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
2011Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Panevová, Jarmila; Sgall, Petr; Cinková, Silvie; Fučíková, Eva; Mikulová, Marie; Pajas, Petr; Popelka, Jan; Semecký, Jiří; Šindlerová, Jana; Štěpánek, Jan; Toman, Josef; Urešová, Zdeňka; Žabokrtský, ZdeněkPrague Czech-English Dependency Treebank 2.0
2017Straková, JanaNeural Network Based Named Entity Recognition
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Tue Apr 23 07:08:16 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant