[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Author

First name Magda
Last name Ševčíková
Academic degrees (prefix) Mgr.
Academic degrees (suffix) Ph.D.
Nationality Czechia
University UK
Faculty MFF
Department UFAL
Creator: Almighty Admin
Created: 12/6/06 10:00 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 1/12/11 4:43 PM

Publications of this Author

YearAuthorTitle
2018Kettnerová, Václava; Ševčíková, MagdaPoznámky k systému tzv. komplementů v češtině
2018Lango, Mateusz; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkSemi-Automatic Construction of Word-Formation Networks (for Polish and Spanish)
2018Ševčíková, MagdaDiscerning action nouns formed by a zero suffix from unmotivated nouns
2018Ševčíková, MagdaLexikální síť DeriNet: Derivační vztahy v české slovní zásobě
2018Ševčíková, MagdaModelling Morphographemic Alternations in Derivation of Czech
2018Ševčíková, Magda; Kalužová, Adéla; Žabokrtský, ZdeněkA language resource specialized in Czech word-formation: Recent achievements in developing the DeriNet database
2018Ševčíková, Magda; Panevová, JarmilaDerivation of Czech verbs and the category of aspect
2018Ševčíková, Magda; Panevová, JarmilaHranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves
2018Vidra, Jonáš; Kyjánek, Lukáš; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Kalužová, Adéla; Dohnalová, Šárka; Hudeček, VojtěchDeriNet verze 1.6
2017Ševčíková, MagdaModelování slovotvorných vztahů ve slovní zásobě češtiny
2017Ševčíková, MagdaThe suffixes -ismus and -ita in nouns in Czech: borrowing or derivation?
2017Ševčíková, Magda; Kalužová, Adéla; Žabokrtský, ZdeněkIdentification of aspectual pairs of verbs derived by suffixation in the lexical database DeriNet
2017Ševčíková, Magda; Panevová, Jarmila; Pognan, PatriceInflectional and derivational paradigm of verbs in Czech: the role of the category of aspect
2017Straková, Jana; Straka, Milan; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkCzech Named Entity Corpus
2017Vidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková, Magda; Kalužová, Adéla; Mediankin, Nikita; Straka, MilanDeriNet verze 1.5
2016Ševčíková, Magda; Limburská, AdélaEnrichment of a lexical network of Czech derived words by exploiting inflectional paradigms
2016Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Vidra, Jonáš; Straka, MilanLexikální síť DeriNet: elektronický zdroj pro výzkum derivace v češtině
2016Vidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková, Magda; Straka, MilanDeriNet verze 1.2
2016Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková, Magda; Straka, Milan; Vidra, Jonáš; Limburská, AdélaMerging Data Resources for Inflectional and Derivational Morphology in Czech
2015Ševčíková, MagdaMorphology within the Multi-Layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank
2015Ševčíková, MagdaMorphology within the Multi-Layered Annotation Scenario of the Prague Dependency Treebank
2015Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkLexikální síť DeriNet
2015Vidra, Jonáš; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková, Magda; Straka, MilanDeriNet verze 1.0
2014Panevová, Jarmila; Hajičová, Eva; Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Mikulová, Marie; Ševčíková, MagdaMluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu
2014Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaDelimitation of information between grammatical rules and lexicon
2014Ševčíková, MagdaBuilding a database of Czech derived words
2014Ševčíková, MagdaKvalitativní a nekvalitativní význam substantiv s příponou -ost
2014Ševčíková, MagdaZjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností
2014Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkAdjDeriNet: Words Derived from Adjectives in Czech
2014Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkWord-Formation Network for Czech
2014Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková, MagdaDeriNet: Lexical Network of Derivational Word-Formation Relations in Czech
2013Bejček, Eduard; Hajičová, Eva; Hajič, Jan; Jínová, Pavlína; Kettnerová, Václava; Kolářová, Veronika; Mikulová, Marie; Mírovský, Jiří; Nedoluzhko, Anna; Panevová, Jarmila; Poláková, Lucie; Ševčíková, Magda; Štěpánek, Jan; Zikánová, ŠárkaPrague Dependency Treebank 3.0
2013Mikulová, Marie; Bejček, Eduard; Mírovský, Jiří; Nedoluzhko, Anna; Panevová, Jarmila; Poláková, Lucie; Straňák, Pavel; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk From PDT 2.0 to PDT 3.0 (Modifications and Complements)
2013Mikulová, Marie; Bejček, Eduard; Mírovský, Jiří; Nedoluzhko, Anna; Panevová, Jarmila; Poláková, Lucie; Straňák, Pavel; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkÚpravy a doplňky Pražského závislostního korpusu (Od PDT 2.0 k PDT 3.0)
2013Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaThe Role of Grammatical Constraints in Lexical Component in Functional Generative Description
2013Ševčíková, MagdaČeská adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu
2013Ševčíková, MagdaDeadjektivní deriváty v češtině jako deriváty syntaktické vs. lexikální
2013Ševčíková, MagdaProductivity of selected deadjectival suffixes in Czech
2013Ševčíková, MagdaSlovotvorná produktivita: deadjektivní přípony odvozující názvy vlastností
2013Straková, Jana; Straka, Milan; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkCzech Named Entity Corpus, version 2.0
2012Bejček, Eduard; Panevová, Jarmila; Popelka, Jan; Straňák, Pavel; Ševčíková, Magda; Štěpánek, Jan; Žabokrtský, ZdeněkPrague Dependency Treebank 2.5 -- a revisited version of PDT 2.0
2012Ševčíková, MagdaPredikativum v gramatickém popisu češtiny
2012Ševčíková, Magda; Mírovský, JiříSentence Modality Assignment in the Prague Dependency Treebank
2011Bejček, Eduard; Panevová, Jarmila; Popelka, Jan; Smejkalová, Lenka; Straňák, Pavel; Ševčíková, Magda; Štěpánek, Jan; Toman, Josef; Žabokrtský, Zdeněk; Hajič, JanPrague Dependency Treebank 2.5
2011Nguy, Giang Linh; Ševčíková, MagdaUnstated Subject Identification in Czech
2011Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaDelimitation of information between grammatical rules and lexicon
2011Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaJak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla
2011Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaJazykové korpusy – moderní nástroj pro lingvistický výzkum
2011Ševčíková, Magda; Panevová, JarmilaAnotace souborového významu substantiv v datech Pražského závislostního korpusu
2011Ševčíková, Magda; Panevová, Jarmila; Smejkalová, LenkaSpecificity of the number of nouns in Czech and its annotation in Prague Dependency Treebank
2010Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaAnnotation of Morphological Meanings of Verbs Revisited
2010Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaRevize morfologických gramatémů pro Pražský závislostní korpus 3.0
2010Panevová, Jarmila; Ševčíková, MagdaUžitečnost jazykových elektronických korpusu a jejich anotování
2010Ševčíková, MagdaKondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí
2010Ševčíková, Magda; Panevová, Jarmila; Žabokrtský, ZdeněkGrammatical number of nouns in Czech: linguistic theory and treebank annotation
2009Kravalová, Jana; Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkCzech Named Entity Corpus 1.0
2009Novák, Václav; Ševčíková, MagdaUnsupervised Detection of Annotation Inconsistencies Using Apriori Algorithm
2009Ševčíková, MagdaFunkce kondicionálu z hlediska významové roviny
2009Ševčíková, MagdaFunkce kondicionálu z hlediska významové roviny
2009Ševčíková, MagdaThe meaning of the conditional mood within the tectogrammatical annotation of Prague Dependency Treebank 2.0
2008Ševčíková, MagdaPronouns Introducing Content Clauses
2008Ševčíková, MagdaProper Nouns in Czech Corpora
2008Ševčíková, Magda; Žabokrtský, ZdeněkPetr Sgall: Language in its multifarious aspects. Ed. Eva Hajičová – Jarmila Panevová. Karolinum, Charles University Press, Praha 2006. 556 s.
2007Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichNamed Entities in Czech: Annotating Data and Developing NE Tagger
2007Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk; Krůza, OldřichZpracování pojmenovaných entit v českých textech
2006Hajič, Jan; Panevová, Jarmila; Hajičová, Eva; Sgall, Petr; Pajas, Petr; Štěpánek, Jan; Havelka, Jiří; Mikulová, Marie; Žabokrtský, Zdeněk; Ševčíková-Razímová, Magda; Urešová, ZdeňkaPrague Dependency Treebank 2.0
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Annotation manual
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank. Reference book
2006Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Kučová, Lucie; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, ZdeněkAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Referenční příručka
2006Razímová, MagdaSystem of Pronominal Words in Czech with Respect to German and English
2006Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkAnnotation of Grammatemes in the Prague Dependency Treebank 2.0
2006Ševčíková-Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkSystematic Parameterized Description of Pro-forms in the Prague Dependency Treebank 2.0
2005Mikulová, Marie; Bémová, Alevtina; Hajič, Jan; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří; Kolářová, Veronika; Lopatková, Markéta; Pajas, Petr; Panevová, Jarmila; Razímová, Magda; Sgall, Petr; Štěpánek, Jan; Urešová, Zdeňka; Veselá, Kateřina; Žabokrtský, Zdeněk; Kučová, LucieAnotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka
2005Razímová, MagdaMeanings of Morphological Categories on the Tectogrammatical Level
2005Razímová, Magda; Žabokrtský, ZdeněkMorphological Meanings in the Prague Dependency Treebank 2.0
2004Razímová, MagdaFunkce adverbálního dativu v hloubkové a povrchové stavbě české věty (diplomová práce FF UK Praha)
YearEditorTitle
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sat Mar 23 02:52:22 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant