Frames containing form "na+4"
apelovat 1
apelovat 2
aplikovat 3
balit, balívat 3
balit se, balívat se 1
běhat, běhávat 1
běžet 1
brát, vzít, brávat 8
brát, vzít, brávat 10
brát, vzít, brávat 11
brát, vzít, brávat 13
brát, vzít, brávat 19
brát, vzít, brávat 25
brát si, vzít si, brávat si 3
bručet, bručívat 2
cenitI 1
cenitII 1
cestovat 1
cítit se, cítívat se 1
cítit se, cítívat se 3
cvičit 1
čekat, čekávat 2
číhat, číhávat 1
činit, činívat 8
darovat 1
dávat, dát 1
dávat, dát 9
dávat, dát 11
dávat se, dát se 3
dávat si, dát si 2
dbát 2
dělat, dělávat 10
dělat, dělávat 11
dělit 1
dělit 3
dívat se 2
dívat se 3
dívat se 4
dívat se 7
dobíhat, doběhnout 1
dobývat se 1
dodávat, dodat 4
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 2
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 3
docházet, dojít 1
docházet, dojít 4
docházet, dojít 7
docházet, dojít 12
dojíždět, dojet 1
dojíždět, dojet 4
dojíždět, dojet 6
doléhat, dolehnout, doléhávat 2
domlouvat se, domluvit se 3
donášet, donést 4
dopadat, dopadnout 2
doplácet, doplatit 1
doplácet, doplatit 3
doporučovat, doporučit 2
dopouštětI, dopustitI 2
dopracovávat, dopracovat 3
dopravovat, dopravit 1
dopravovat, dopravit 2
dopravovat se, dopravit se 1
doprovázet, doprovodit 1
doprovázet, doprovodit 3
dorážet, dorazit 4
dorůstat, dorůst 1
dorůstat, dorůst 3
dostávatI se, dostat se 4
dostávatI se, dostat se 5
dostavovat se, dostavit se 1
dotahovat, dotáhnout 1
dotahovat, dotáhnout 3
dotahovat se, dotáhnout se 1
dotahovat se, dotáhnout se 3
dovádětI, dovéstI 1
dovádětI, dovéstI 3
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
dovolovat se, dovolit se 1
dovolovat si, dovolit si 1
dozvídat/dovídat se, dozvědět/dovědět se 1
drát se, drávat se 1
drtit, drtívat 1
držet 7
dřít 6
formovat 1
foukat, fouknout, foukávat 5
hádat 1
hlásit 2
hlásit se 3
hledět 2
hledět 4
hnát 1
hnát 3
hnát se 1
hoditII se 3
hodnotit 1
honit 1
hovořit, hovořívat 2
hrabat, hrábnout, hrabávat 2
hrát, hrávat 3
hrát si, hrávat si 1
hrát si, hrávat si 2
hrnout 1
hrnout 2
hrnout se 1
chodit, chodívat 1
chodit, chodívat 5
chtít 2
chystat 1
chystat se 1
chystat se 2
informovat se 1
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jít 1
jít 3
jít 7
jít 11
kandidovat 1
kandidovat 2
kašlat, kašlávat 2
klást 3
klesat, klesnout 2
kolísat 1
koncentrovat 4
koncentrovat se 1
končit 6
korigovat 1
korunovat 1
koukat, kouknout 2
koukat, kouknout 3
koukat, kouknout 7
koukat, kouknout 8
koukat se, kouknout se 2
koukat se, kouknout se 3
koukat se, kouknout se 6
kráčet 1
krátit, krátívat 1
krátit se, krátívat se 1
křičet, křiknout, křičívat 2
kvalifikovat 1
kvalifikovat se 1
kývat, kývnout 1
kývat, kývnout 2
lákat 1
léčit 1
lepit se, lepívat se 2
lepšit se 1
létat 1
letět 1
letět 2
líčitII 1
limitovat 1
mapovat 2
mávat, mávnout 1
měnit, měnívat 1
měnit se, měnívat se 1
minimalizovat 1
mířit 2
mizet 2
mlít 2
mluvit, mluvívat 2
mrkat, mrknout, mrkávat 2
mrkat, mrknout, mrkávat 3
mrknout se 1
mrzet se 1
myslet/myslit 2
myslet/myslit 3
myslet/myslit 4
myslet/myslit si 1
nabízet, nabídnout 1
nabírat, nabrat 1
nabírat, nabrat 4
nabírat, nabrat 6
nabízet se 1
nadávat, nadatII 2
nahlížet, nahlédnout 5
najíždět, najet 3
najíždět, najet 4
najímat, najmout 1
nakrájet 2
nalaďovat, naladit 2
naléhat, nalehnout 2
nalepovat se, nalepit se 2
namířit 4
namítat, namítnout 1
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 3
napít se 1
napojovatII se, napojitII se 1
napsat 1
narážet, narazit 3
narážet, narazit 7
narovnávat, narovnat 2
narůstat, narůst 1
narůstat, narůst 2
naříkatI, naříkávatI 2
nasazovat, nasadit 2
nastolovat, nastolit 1
nastupovat, nastoupit 3
naštvat se 1
natáčet, natočit 6
natahovat, natáhnout 6
natahovat, natáhnout 7
natahovat se, natáhnout se 2
natahovat se, natáhnout se 4
navazovat, navázat 3
navrhovat, navrhnout 2
nechávat, nechat 10
nést 1
nominovat 1
nosit, nosívat 1
obdržet 1
objednávat,, objednat 2
objednávat,, objednat 2
obracet, obrátit 2
obracet, obrátit 3
obracet se, obrátit se 2
obracet se, obrátit se 3
oceňovat, ocenit 1
odcestovat 1
odcházet, odejít 1
odepisovat/odpisovat, odepsat 1
odesílat, odeslat 1
odesílat, odeslat 2
odesílat, odeslat 3
odhadovat, odhadnout 2
odjíždět, odjet/odejet 1
odkazovat, odkázat 2
odlétatI, odletovat, odletět, odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odnášet, odnést 1
odnášet, odnést 2
odnášet, odnést 3
odnášet, odnést 4
odpovídat, odpovědět 1
odpovídat, odpovědět 2
odročovat, odročit 1
odskakovat si, odskočit si 1
odtahovat, odtáhnout 2
odvádět, odvést 1
odvádět, odvést 2
odvádět, odvést 4
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatII se, odvážitII se 2
odvětit 1
odvolávat se, odvolat se 1
ohlížet se, ohlédnout se 2
ohlížet se, ohlédnout se 4
ohodnocovat, ohodnotit 1
ohřívat se, ohřát se 1
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
omezovat, omezit 2
omezovat se, omezit se 1
operovat, operovávat 1
opravovat, opravit 2
orientovat 3
orientovat se 2
oslabovat, oslabit 2
otáčet, otočit 4
otáčet se, otočit se 2
otázat se 1
oznamovat, oznámit 2
padat, padnout 5
padat, padnout 6
padat, padnout 10
padat, padnout 15
padat, padnout 17
padat, padnout 18
pálit 7
pamatovat 1
pamatovat 2
pamatovat 4
pamatovat 5
pamatovat se 1
pamatovat se 2
patřitII, patřívatII 1
patřitII, patřívatII 2
péci/péct, pékat, pekávat 4
pět 3
pískat, písknout, pískávat 1
pít 1
platit, platívat 1
platit, platívat 9
plavat/plovat 1
plést 9
plout 1
počkat 1
počkat 2
podívat se 2
podívat se 3
podívat se 4
podívat se 8
podívat se 9
podražovat, podražit 1
pohánět, pohnat 1
pohlížet, pohlédnout, pohledět 2
pohlížet, pohlédnout, pohledět 3
pohlížet, pohlédnout, pohledět 4
pohnat se 1
pohrávat si, pohrát si 1
pojišťovat, pojistit 1
pokládat, položit 8
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
pomáhat, pomoci/pomoct 3
pomýšlet, pomyslet/pomyslit 1
pomýšlet, pomyslet/pomyslit 2
posílat, poslat 2
posilovat, posílit 2
posilovat se, posílit se 1
poskytovat, poskytnout 1
pospíchat 1
pospíchat 2
postačovat, postačit 1
postačovat, postačit 3
postavit 4
postesknout si, postýskat si, postýskávat si 1
postěžovat si 1
potřebovat 1
poukazovat, poukázat 1
pouštět, pustit 11
poutat, poutávat 1
poutat se, poutávat se 1
používat, použít 1
povídat, povědět 3
povyšovat, povýšit 1
povyšovat, povýšit 2
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
pozměňovat, pozměnit 1
pozměňovat se, pozměnit se 1
pozvat 1
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
praskat, prasknout, praskávat 5
praskat, prasknout, praskávat 9
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohazovat, prohodit, proházet 4
prohlubovat, prohloubit 1
prohlubovat se, prohloubit se 1
proměňovat, proměnit 1
proměňovat se, proměnit se 1
promlouvat, promluvit 4
pronajímat, pronajmout 1
pronajímat, pronajmout 2
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 4
propracovávat se, propracovat se 1
prosazovat, prosadit 1
protahovat, protáhnout 3
protahovat, protáhnout 5
protahovat se, protáhnout se 2
prozrazovat, prozradit 1
přeceňovat, přecenit 2
předkládat, předložit 2
přehánět, přehnat 1
přehazovat, přeházet, přehodit 6
přehodnocovat, přehodnotit 1
přecházet, přejít, přechodit 2
přecházet, přejít, přechodit 3
přecházet, přejít, přechodit 4
přecházet, přejít, přechodit 5
přejíždět, přejet 2
přejíždět, přejet 3
přejmenovávat, přejmenovat 1
přeměňovat, přeměnit 1
přeměňovat se, přeměnit se 1
přemisťovat/přemísťovat, přemístit 1
přemisťovat/přemísťovat se, přemístit se 1
přenášet, přenést 1
přenášet, přenést 2
přenášet se, přenést se 1
přenášet se, přenést se 2
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přerušovat, přerušit 2
přesunovat, přesouvat, přesunout 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 3
přesunovat, přesouvat, přesunout 4
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 1
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 2
přestavovat, přestavět/přestavit 1
přestupovat, přestoupit 2
převádět, převést 1
převádět, převést 3
převádět, převést 4
převážet, převézt 1
převracet, převrátit 2
převracet se, převrátit se 2
přibíhat, přiběhnout 1
přibíhat, přiběhnout 2
přibírat, přibrat 1
přicestovat 1
přidělovat, přidělit 2
přihazovat, přihoditI, přiházetI 2
přihlašovat, přihlásit 1
přicházet, přijít 1
přicházet, přijít 4
přicházet, přijít 5
přicházet, přijít 9
přicházet, přijít 12
přichystat 1
přichystat 2
přichystat se 1
přijíždět, přijet 1
přijímat, přijmout 6
přijímat, přijmout 8
přijít si 1
přikládat, přiložit 2
přiklánět se, přiklonit se 2
přikyvovat, přikývnout 1
přikyvovat, přikývnout 2
přilákat 1
přilepovat se, přilepit se 3
přilétat, přiletovatI, přiletět, přilétnout, přilétávat 1
připadatI, připadnoutI, připadávatII 1
připadatI, připadnoutI, připadávatII 3
připadatI, připadnoutI, připadávatII 5
připevňovat, připevnit 1
připoutávat, připoutat 1
připravovat, připravit 2
připravovat se, připravit se 1
přísahat, přísahávat 2
přispívat, přispět 2
přistávat, přistát/přistat 1
přistupovat, přistoupit 4
přitahovat, přitáhnout 4
přivádět, přivést 1
přivádět, přivést 2
přivádět, přivést 3
přivazovat, přivázat 1
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
přivolávat, přivolat 2
psát, psávat 1
ptát se, ptávat se 1
půjčovat, půjčit 1
půjčovat, půjčit 2
půjčovat, půjčit 3
působit 2
putovat 1
reagovat 1
redukovat 1
reflektovat 2
rezignovat 1
rozbíhat se, rozběhnout/rozeběhnout se 1
rozbíjet, rozbít 1
rozbíjet se, rozbít se 1
rozčilovat se, rozčílit se 1
rozdělovat se, rozdělit se 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 1
rozdrcovat, rozdrtit 1
rozdrcovat se, rozdrtit se 1
rozebírat/rozbírat, rozebrat 1
rozcházet se, rozejít se 1
rozjíždět se, rozjet se 1
rozkládat, rozložit 4
rozkládat, rozložit 6
rozkládat se, rozložit se 1
rozlišovat, rozlišit 2
rozpadávat se, rozpadatI se, rozpadnout se 1
rozpočítávat, rozpočítat / rozpočíst, rozpočítat/rozpočíst 1
rozpočítávat, rozpočítat / rozpočíst, rozpočítat/rozpočíst 2
rozrůstat se, rozrůst se 1
rozšiřovat, rozšířit 1
rozšiřovat se, rozšířit se 1
roztahovat, roztáhnout 2
roztahovat se, roztáhnout se 1
roztrhávat/roztrhovat, roztrhnout, roztrhat 1
roztrhávat/roztrhovat se, roztrhnout se, roztrhat se 1
rozvádět, rozvést 2
rvát 1
řezat, řezávat 1
říkat, říci/říct, říkávat 4
říkat, říci/říct, říkávat 5
řítit se 1
řvát 2
sázet, sadit 3
sázet, sadit 4
sahat, sáhnout 1
sahat, sáhnout 5
sahat, sáhnout 6
sbalovat, sbalit 3
sbalit se 1
sbírat, sebrat 1
sbírat se, sebrat se 5
sedat, sednout, sedávat 2
shánět, sehnat 3
sehrávat, sehrát 4
scházet, sejít, scházívat 2
scházet se, sejít se, scházívat se 1
sestupovat, sestoupit 1
sestupovat, sestoupit 3
setkávat se, setkat se 1
shořet 1
shrnovat, shrnout 1
shrnovat se, shrnout se 3
sjíždět, sjet 2
sjíždět se, sjet se 1
sjíždět se, sjet se 2
skákat, skočit 7
skákat, skočit 8
skákat, skočit 9
skládat, složit 1
skládat se, složit se 3
sklánět, sklonit 1
slábnout 1
slyšet, slyšívat 5
slyšet, slyšívat 6
smát se, smávat se 1
snášet, snést 1
snášet, snést 2
snášet, snést 3
snášet se, snést se 1
snižovat, snížit 1
snižovat se, snížit se 1
soudit 3
soustřeďovat, soustředit 3
soustřeďovat, soustředit 4
soustřeďovat se, soustředit se 3
spadatI, spadávat, spadávatI, spadnout, spadatII 5
spadatI se, spadávatI se, spadnout se 1
spalovat, spálit 1
spalovat se, spálit se 1
specializovat se 1
spěchat 1
spěchat 3
spekulovat 3
spět 1
spočítat 2
spoléhat, spolehnout 1
spoléhat se, spolehnout se 1
spouštět, spustit 1
spouštět se, spustit se 1
srážet, srazit 5
srážet se, srazit se 2
stáčet, stočit 1
stáčet se, stočit se 1
stačitI, stačitII, stačívat 1
stačitI, stačitII, stačívat 2
stahovat, stáhnout 10
stanovovat, stanovit 1
stavětI 7
stěžovat si 1
stoupat, stoupnout 2
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 8
studovat 3
stupňovat 1
stupňovat se 1
stýskat si, stesknout/stýsknout si, stýskávat si 1
svádět, svést 6
svěřovat, svěřit 1
svolávat, svolat 2
svolávat, svolat 3
svrhávat/svrhovat, svrhat, svrhnout 3
šetřitI 1
šít 4
šlapat, šlápnout, šlapávat 3
šplhat, šplhávat 2
štvát, štvávat 1
štvát, štvávat 3
táhnout 6
táhnout 17
tázat se 1
testovat 1
těšit se, těšívat se 1
tlačit 2
tlačit 4
transformovat 1
transformovat se 1
trefit 2
trhat se, trhnout se, trhávat se 1
trhat, trhnout, trhávat 2
troufat si, troufnout si 1
trpět, trpívat 1
trpět, trpívat 3
třást se 4
třídit, třídívat 1
tvářit se 1
ubírat se 1
učinit 7
účinkovat, účinkovávat 1
učit se, učívat se 1
učit se, učívat se 2
udělat 7
udeřit 6
uhodit 6
uhrát 1
ukazovat, ukázat 3
ukládat, uložit 5
ukrádat si, ukrást/ukradnout si 1
umírat, umřít 1
uplatňovat, uplatnit 1
uplatňovat, uplatnit 2
uplést 2
upozorňovat, upozornit 1
upravovat, upravit 2
uprchat, uprchnout, uprchávat 1
určovat, určit 1
usmívat se, usmát se 1
usmívat se, usmát se 3
usuzovat, usoudit 1
ušetřit 1
ušít 2
ušklebovat/ušklibovat/ušklíbat se, ušklíbnout se 1
utíkat, utéci/utéct 1
útočit 1
utrhávat/utrhovat se, utrhatII se, utrhnout se, utrhatI se 2
utrhávat/utrhovat se, utrhatII se, utrhnout se, utrhatI se 3
utvářet, utvořit, utvářit 1
uvádět, uvést 4
uvalovat, uvalit 2
uvolňovat, uvolnit 4
užívat, užít 1
užívat, užít 2
užívat, užít 4
válet 1
vázat 2
vázat 5
vázat se 1
vázat se 3
vědět 1
vcházet, vejít 1
věnovat 1
věřit, věřívat 3
vést 1
vézt 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vkládat, vložit 2
vkládat, vložit 3
vkročit 1
vláčet/vláčit se, vláčívat se 1
vléci/vléct se 1
vlézat, vlézt 1
vnikat, vniknout 1
vodit, vodívat 1
volat, volávat 1
volat, volávat 3
vozit, vozívat 1
vrhat, vrhnout 5
vrhat se, vrhnout se 1
vrhat se, vrhnout se 2
vrhat se, vrhnout se 3
vsazovat, vsázet, vsadit 2
vsazovat, vsázet, vsadit 3
vsunovat se, vsouvat se, vsunout se 1
vtahovat, vtáhnout 4
vtrhávat/vtrhovat, vtrhnout 1
vybíhat, vyběhnout 1
vybíhat, vyběhnout 2
vyčíslovat, vyčíslit 1
vyčkávat, vyčkat 1
vyčkávat, vyčkat 2
vyčleňovat, vyčlenit 1
vydávat, vydat 3
vydávat, vydat 8
vydávat se, vydat se 1
vydělávat, vydělat 1
vydělávat, vydělat 2
vyhánět, vyhnat 1
vyhánět, vyhnat 2
vyhlížet, vyhlédat, vyhlédnout 1
vyhrazovatI, vyhraditI 2
vyhrkatI, vyhrkávat/vyhrkovat, vyhrknout 2
vycházet, vyjít 1
vycházet, vyjít 3
vycházet, vyjít 9
vycházet, vyjít 10
vycházet si, vyjít si 1
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět, vyjet 5
vyjíždět si, vyjet si 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 2
vykrádat se, vykrást se 1
vykřikovat, vykřiknout 2
vylepšovat, vylepšit 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 2
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 5
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 7
vylézat, vylézt 1
vylézat, vylézt 2
vylézat, vylézt 5
vymazávat, vymazat 4
vyměřovat, vyměřit 1
vymlouvat se, vymluvit se 2
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 1
vynakládat, vynaložit 1
vynášet, vynést 1
vynášet, vynést 2
vypadatII 2
vypalovat, vypálit 5
vypátrat 1
vypouštět, vypustit 4
vypracovávat se, vypracovat se 1
vypravovatI se, vypravit se 1
vyptávat se, vyptat se 1
vypůjčovat, vypůjčit 1
vypůjčovat, vypůjčit 2
vypůjčovat, vypůjčit 3
vyrážet, vyrazit 2
vyrážet, vyrazit 6
vyrážet si, vyrazit si 1
vyrovnávat, vyrovnat 2
vysílat, vyslat 1
vyskakovat si 1
vyskakovat, vyskočit 1
vyskakovat, vyskočit 2
vyskakovat, vyskočit 3
vyspat se 1
vystačovat, vystačit 1
vystačovat, vystačit 2
vystavovat, vystavit 6
vyšetřovat, vyšetřit 2
vyšplhat 1
vytahovat, vytáhnout 1
vytahovat, vytáhnout 2
vytahovat, vytáhnout 6
vytahovat, vytáhnout 9
vytahovat, vytáhnout 10
vytahovat, vytáhnout 11
vytahovat se, vytáhnout se 2
vytahovat se, vytáhnout se 3
vytrácet se, vytratit se 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 5
vyučit se 1
využívatI, využít 1
využívatI, využít 1
využívatII 1
vyvádět, vyvést 1
vyvádět, vyvést 2
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyzbrojovat, vyzbrojit 1
vyzývat, vyzvat 1
vzhlížet, vzhlédat, vzhlédnout, vzhlížívat 1
vzpomínat, vzpomenout 1
vzpomínat si, vzpomenout si 1
vzpomínat si, vzpomenout si 2
vzpomínat si, vzpomenout si 3
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 2
vztahovat, vztáhnout 2
vztahovat, vztáhnout 3
vztahovat se 2
zabírat, zabrat 4
zabírat, zabrat 7
zabloudit 2
zadívat se 1
zahánět, zahnat 1
zahánět, zahnat 2
zahledět se 1
zahýbatI, zahnout 1
zahrávat, zahrát 4
zahrávat si, zahrát si 3
zahynout 1
zacházetI, zajít 1
zacházetI, zajít 3
zacházetI, zajít 4
zajíždět, zajet 1
zamávat 1
zamávat 1
zaměřovat, zaměřit 3
zaměřovat se, zaměřit se 1
zamířit 1
zamračit se 3
zanášet, zanést 1
zanášet, zanést 2
zapomínat, zapomenout 1
zapůjčovat, zapůjčit 1
zapůjčovat, zapůjčit 2
zapůjčovat, zapůjčit 3
zapůsobit 1
zareagovat 1
zařizovat se, zařídit se 1
zařvat 2
zařvat 3
zasednout si 1
zaskakovat, zaskočit 1
zasmát se 2
zastavovatI se, zastavitI se 2
zatahovat, zatáhnout, zatahat 3
zatlačovat, zatlačit 4
zatlačovat, zatlačit 5
zaútočit 1
zavádět, zavést 1
zavádět, zavést 4
zavazovat, zavázat 2
zavírat, zavřít 1
zavítávat, zavítat 1
zavolat 1
zazvonit 2
zazvonit 4
zbývat, zbýt 1
zbývat, zbýt 2
zdražovat, zdražit 1
zdražovat, zdražit 2
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 1
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zdvojnásobovat se, zdvojnásobit se 1
zdvojnásobovat, zdvojnásobit 1
zemřít 1
zeptat se 1
zesilovat, zesílit 1
zesilovat, zesílit 2
zesilovat se 1
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhubnout 1
zírat 2
zírat 3
zírat 4
získávat, získat 3
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjednodušovat se, zjednodušit se 1
zjišťovat, zjistit 1
zkoušet, zkusit 8
zkracovat, zkrátit 1
zkracovat se, zkrátit se 1
zlákat 1
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zlobit se, zlobívat se 1
zmáčknout, zmačkat 2
zmáhat se, zmoci/zmoct se 1
změnit 1
změnit se 1
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
zmírňovat, zmírnit 1
zmírňovat se, zmírnit se 1
zmrazovat, zmrazit 1
zpomalovat, zpomalit 1
zpomalovat, zpomalit 2
zpomalovat se, zpomalit se 1
zpracovávat, zpracovat 1
zredukovat 1
zredukovat se 1
zrychlovat, zrychlit 1
zrychlovat, zrychlit 2
zrychlovat se, zrychlit se 1
ztvárňovat, ztvárnit 1
zůstávat, zůstat 12
zužovat, zúžit 1
zužovat se, zúžit se 1
zvát 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvolat 1
zvonit 2
zvonit 4
zvracet, zvrátit 2
zvracet se, zvrátit se 2
zvykat, zvyknout 1
zvykat si, zvyknout si 1
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1
žalovat, žalovávat 2
žalovat, žalovávat 3
žárlit, žárlívat 1