udělatpf

 1 
 ≈  vypracovat; provést
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  BENtyp  
143
-example:   udělal to, co měl udělat pořádně; udělal svou práci rychle; udělat revoluci / pokroky
-rfl:   pass: problém by nevznikl, kdyby se práce udělala pořádně

 2 
 ≈  přetvořit; připravit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:   udělat si přátele z nepřátel; udělat oběd / dřevo
-rfl:   pass: dnes se udělá slavnostní večeře
-rcp:   ACT-ORIG: udělali si ze sebe navzájem otroky
-class:   change

 3 
 ≈  způsobit změnu; ustanovit; jmenovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,adj-7
-example:   udělali ho učitelem
-rfl:   cor4: udělal se velitelem skupiny
-class:   appoint verb

 4 
 ≈  upravit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   udělal někomu vlasy
-rfl:   pass: vlasy se takto udělají tužidlem

 5 
 ≈  naložit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MANNtyp  
1s+74
-example:   Co s tím uděláš?; Co uděláme?
-rfl:   pass: Co se s tím udělá?

 6 
 ≈  získat body (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   udělat body
-rfl:   pass: udělají se body

 7 
 ≈  zapůsobit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:   udělat na někoho dojem
-rfl:   pass: udělá se dojem