scházet seimpf, sejít sepf, scházívat seiter

 1 
 ≈   impf: setkávat se; shromažďovat se  pf: setkat se; shromáždit se
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  LOCtyp  
1s+7k+3,na+4,aby,že
-example:    impf: scházeli se s přítelem každý týden v baru na skleničku; na náměstí se scházely tisíce lidí, aby ...  pf: sešli se s přítelem včera v baru na skleničku; na náměstí se sešly tisíce lidí, aby ...
-rcp:   ACT-PAT:  impf: přátelé se scházeli každý týden  pf: milenci se sešli v parku
-class:   social interaction

 2 
 ≈   impf: hromadit se  pf: nahromadit se
-frame:   ACTobl  LOCobl  BENtyp  
13
-example:    impf: ve sbírce se mu scházely stejné obrazy; scházelo se tu mnoho dopisů od pozorných posluchačů  pf: ve sbírce se mu sešly tři stejné obrazy; sešlo se tu mnoho dopisů od pozorných posluchačů
-class:   location