pohlížetimpf, pohlédnoutpf1, pohledětpf2

 1 
 ≈   impf: dívat se  pf1: podívat se  pf2: podívat se
-frame:   ACTobl  DIRtyp  BENtyp  COMPLtyp  MANNtyp  
13jak,že
-example:    impf: pohlížel do dálky  pf1: pohlédl Vladimírovi do očí  pf2: pohleděla mu do očí
-rfl:   pass0:  impf: dlouho se mu pohlíželo do očí  pf1: pohlédlo se mu do očí  pf2: pohledělo se mu do očí
-class:   perception

 2 
 ≈   impf: mít názor na někoho / něco; posuzovat  pf1: podívat se  pf2: podívat se
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
1na+4
-example:    impf: pohlížel na ně přezíravě; na studenty pohlížíme jako na sobě rovné partnery  pf1: snažili se pohlédnout na život vesnice z jiného úhlu; pohleď nově na tuto otázku  pf2: pohleděli na život na vesnici z jiného úhlu
-rfl:   pass0:  impf: na lidi jeho ražení se většinou pohlíží svrchu  pf1: pohlédlo se na to z jiného úhlu  pf2: pohledělo se na to z jiného úhlu
-rcp:   ACT-PAT:  impf: pohlíželi na sebe přezíravě  pf1: pohlédli na sebe jako na partnery  pf2: pohleděli na sebe jako na partnery
-class:   mental action

 3 
 ≈  jen pohlédnoutpf1, pohledětpf2
 pf1: podívat se  pf2: podívat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,jak,zda,že,cont
-example:    pf1: pohleďte, co se stalo; pohlédl na něj prosebně  pf2: pohleděl na něj prosebně
-rcp:   ACT-PAT:  pf1: pohlédli na sebe  pf2: pohleděli na sebe
-class:   perception

 4 
 ≈  jen pohlédnoutpf1, pohledětpf2
 pf1: podívat se  pf2: podívat se
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
1na+4jak,že
-example:    pf1: pohlédla na něj, jak se ve spánku usmívá; pohlédl na ně, že přišli společně (ČNK)  pf2: pohleděla na dítě, jak si hraje
-rcp:   ACT-PAT:  pf1: pohlédli na sebe, jak se usmívají  pf2: pohleděli na sebe, jak se usmívají
-class:   perception