reflektovatimpf

 1 
 ≈  odrážet; promýšlet; přemístit; uvažovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,o+6,že,cont
-example:   kniha reflektovala situaci v padesátých letech; naše studie reflektuje, že situace na Blízkém Východě se vyhrocuje; génius nereflektuje o tvoření, ale tvoří (SSJČ)
-rfl:   pass: v této knize se reflektuje situace po druhé světové válce
-class:   mental action

 2 
 ≈  mít zájem; ucházet se o něco; činit si nároky; stát o něco
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   Jan na kolegovu nabídku jet do zahraničí nereflektoval
-rfl:   pass0: na nabídku Ministerstva zdravotnictví se v naší pojišťovně nereflektovalo, protože nebyla zajímavá

 3 
 ≈  odrážet; zrcadlit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zrcadlo reflektovalo jeho tvář; hladina řeky reflektovala mihotající se paprsky