zavolatpf

 1 
 ≈  voláním se na někoho obrátit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
1na+44,aby,,zda,že,cont
-example:   zavolala na něj, ať se zastaví po obědě
-rfl:   pass: zavolal se na ně pozdrav
pass0: zavolalo se na ně
-rcp:   ACT-ADDR: zavolali na sebe, že už je čas jít
-class:   communication

 2 
 ≈  voláním vyzvat k něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+4,aby,
-example:   zavolal o pomoc
-rfl:   pass0: zavolalo se o pomoc
-class:   communication

 3 
 ≈  přivolat; vyzvat k dostavení se
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  AIMtyp  
14
-example:   zavolal sanitku / lékaře na místo nehody
-rfl:   pass: ihned se zavolala sanitka
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se zavolali na místo nehody

 4 
 ≈  zatelefonovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
13o+6
-example:   po obědě zavolala dědečkovi
-rfl:   pass0: potom se mu zavolá
-rcp:   ACT-ADDR: občas si zavolali
-class:   communication

 5 
 ≈  sdělit (např. telefonicky)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   zavolal své přítelkyni, aby přijela ve tři hodiny před divadlo; zavolala Petra, aby jí to vysvětlil
-rfl:   pass: zavolalo se jim, ať přijdou
-rcp:   ACT-ADDR: zavolali si, jak se jim daří
-class:   communication