véstimpf

 1 
 ≈  doprovázet; dopravit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  INTTopt  MANNtyp  DIRtyp  
134k+3,na+4,inf
-example:   průvodce vede cizince do centra Prahy; vede chlapce za ruku; vedla ho k setkání s učitelem; vedl mu pomoc; vedl rodičům ukázat přítelkyni
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor3: vedl si pomoc
pass: cizinci se vedou nejprve do centra; vedl se mu ukázat nový kůň
-rcp:   ACT-ADDR: vedou si pomoc
ACT-PAT: vedou se spolu za ruce
-class:   transport

 2 
 ≈  směřovat
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   cesta vede z vesnice přes les do města

 3 
 ≈  být vedoucím
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14k+3
-example:   vede ústav úspěšně už několik let; vede studenta k aktivitě / projekt k úspěšnému konci
-rfl:   pass: studenti se vedou k aktivitě
-rcp:   ACT-PAT: vedou se navzájem k aktivitě

 4 
 ≈  vyhrávat; být vpředu / na 1. místě
-frame:   ACTobl  PATopt  REGtyp  EXTtyp  
1nad+7v+6
-example:   výrobky vedly ve vývozu; hosté vedli nad domácími 2:0
-rfl:   pass0:

 5 
 ≈  účastnit se
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  
14proti+3,s+7
-example:   vést válku / hovor
-rfl:   pass: vedla se proti nim dlouhá válka

 6 
 ≈  způsobovat; iniciovat; být příčinou / podnětem
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MANNtyp  
1,že4k+3,aby
-example:   vést partnera k beznaději
-rfl:   pass: protivník se vedl k pocitu beznaděje

 7 
 ≈  být vodičem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   železo vede proud

 8 
 ≈  uplatňovat svůj názor (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vede (si) svou; vede ty své řeči
-rfl:   pass: vedou se obvyklé řeči