narážetimpf, narazitpf

 1 
 ≈   impf: prudce se střetávat; vrážet; uhodit; praštit  pf: prudce se střetnout; vrazit; uhodit; praštit
-frame:   ACTobl  OBSTopt  MEANStyp  DIR3typ  
1o+47
-example:    impf: narážel hlavou do zdi; narážel o zeď  pf: narazil do zdi; narazil hlavou o zeď
-rfl:   pass0:  impf: často se naráží hlavou do nízkého stropu  pf: narazilo se do zdi
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: tlouci se  pf: natlouci si
-frame:   ACTobl  PATobl  OBSTopt  BENtyp  
14o+43
-example:    impf: narážela si holeň o noční stolek  pf: narazila si holeň o noční stolek
-rfl:   pass:  impf: holeň se často naráží o noční stolek  pf: holeň se snadno narazí o noční stolek
-class:   contact

 3 
 ≈   impf: náhodně se setkávat; střetávat se s překážkou  pf: náhodně se setkat; střetnout se s překážkou
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
1na+4
-example:    impf: na každém kroku narážel na známé; v jednotlivých článcích sborníku narážel na stále stejné věcné chyby; narážel na odpor vládních orgánů  pf: narazil v baru na známé; v článku narazil na několik věcných chyb; narazil na odpor vládních orgánů
-rfl:   pass0:  impf: naráží se na odpor  pf: narazilo se na odpor

 4 
 ≈   impf: nasadit; silou umisťovat  pf: nasadit; silou umístit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  DIR3typ  
143
-example:    impf: vždy si narážel čepici na hlavu; narážet nepřátele na kůl  pf: narazila mu čepici na hlavu; narazil dívku na kapotu auta; narazit nepřítele na kůl
-rfl:   pass:  impf: nepřátelé se naráželi na kůl  pf: nepřátelé se narazili na kůl

 5 
 ≈  jen narazitpf
poškodit; natlouci
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   narazit hrnec
-rfl:   pass: při mytí se narazil hrnec

 6 
 ≈  jen narazitpf
ražením vyrobit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   narazili 1000 mincí
-rfl:   pass: v mincovně se narazilo 1000 mincí

 7 
 ≈  zmiňovat se; učinit narážku (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:    impf: narážela na jeho poměr s vdanou ženou  pf: několikrát narazila na jeho poměr s vdanou ženou
-rfl:   pass0:  impf: v novinách se naráželo na jeho aféru  pf: několikrát se na to během rozhovoru narazilo

 8 
 ≈  jen narazitpf
ztroskotat; nezískat souhlas (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
1s+7
-example:   s tím u něho narazil
-rfl:   pass0: s tím se u něj narazilo