svolávatimpf, svolatpf

 1 
 ≈   impf: volat; přivolávat  pf: zavolat; přivolat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  LOCtyp  
14
-example:    impf: svolávat děti do houfu; zvon svolával všechny k požáru  pf: svolat děti do houfu; svolal kolegy do zasedací místnosti
-rfl:   pass:  impf: smečka závodních psů se svolává pískáním na zvláštní píšťalku  pf: smečka se svolá dvěma dlouhými hvizdy
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   location

 2 
 ≈   impf: zvát  pf: sezvat
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  LOCtyp  DIR3typ  
14k+3,na+4
-example:    impf: svolávají mimořádné zasedání; svolávali zástupce k poradě; svolávat děti ke stolu  pf: svolali mimořádné zasedání; svolali zástupce k poradě; svolávat děti ke stolu
-rfl:   pass:  impf: schůze výboru se svolávají jednou měsíčně  pf: každý měsíc se svolá představenstvo a vyřeší se, co je potřeba
-rcp:   ACT-PAT:

 3 
 ≈  jen svolávatimpf
přivolávat něco nepříjemného (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:   svolával na něj hromy / blesky / všechny nemoci
-rfl:   pass: nejhorší kletby se svolávají na největší nepřátele
-rcp:   ACT-ADDR: