přeceňovatimpf, přecenitpf

 1 
 ≈   impf: hodnotit příliš vysoko  pf: ohodnotit příliš vysoko
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
14,zda,že,contv+6
-example:    impf: přeceňuje své síly; v tom / ve vrhu koulí se přecenil  pf: přecenil své síly; v tom / ve vrhu koulí se přecenil
-rfl:   cor4:  impf: to bychom se hrozně přeceňovali (ČNK)  pf: přecenil se
pass:  impf: jeho význam se prý často přeceňuje (ČNK)  pf: jeho význam se přecenil
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se dost přeceňují  pf: vzájemně se přecenili
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: měnit ceny  pf: změnit ceny
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFopt  
14z+2na+4
-example:    impf: přeceňovat zboží ze starých cen na nové  pf: přecenit zboží ze starých cen na nové
-rfl:   pass:  impf: všechno zboží se přeceňovalo  pf: všechno zboží se přecenilo
-class:   change