snášetimpf, snéstpf

 1 
 ≈   impf: nesením dopravovat odněkud  pf: nesením dopravit odněkud
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: snášela věci z půdy  pf: snesla věci z půdy
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: věci se snášely z půdy  pf: při úklidu se věci snesou z půdy
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: nošením nashromažďovat (na urč. místo)  pf: nošením shromáždit (na urč. místo)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: snášel věci do jedné místnosti / do kufru  pf: snesl věci do jedné místnosti / do kufru
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: věci se snášely do jedné místnosti  pf: věci se snesou do jedné místnosti
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: shromažďovat; nashromažďovat; sbírat  pf: shromáždit; sesbírat; sebrat
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  
14k+3,na+4,pro+4
-example:    impf: autor snášel k výzkumu cenný materiál  pf: autor snesl k výzkumu cenný materiál
-rfl:   pass:  impf: ke studii se snášel cenný materiál  pf: ke studii se snesl cenný materiál

 4 
 ≈   impf: trpět  pf: vydržet; strpět; obstát; vystát
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:    impf: nechápu, jak můžeš snášet jeho výčitky; snášel prohry / jeho pohledy; knedlíky se zelím nesnášel; toto dílo nesnáší přísnou kritiku; nesnáší sousedy  pf: nesnesl prohru / výčitky / jeho pohled; v době nemoci snesl jen polévku; toto dílo snese i velkou kritiku; nesnese své sousedy
-rfl:   pass:  impf: takové lži se těžko snáší  pf: takové lži se nesnadno snesou
-class:   mental action

 5 
 ≈   impf: klást  pf: naklást (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: slepice snáší vejce  pf: slepice snesla vejce
-class:   emission

 6 
 ≈   impf: mít rád; bez obtíží sníst  pf: mít rád; bez obtíží jíst (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: nesnáší jahody  pf: nesnese jahody
-rfl:   pass:  impf: zelenina se často nesnáší  pf: dieta je obtížná, když se nesnese zelenina