hledětimpf

 1 
 ≈  pozorovat; sledovat; vyhlížet
-frame:   ACTobl  DIRtyp  MANNtyp  BENtyp  
13
-example:   hledět na děti; hleděl Vladimírovi do očí; hledět z okna
-rfl:   pass0: milované dívce se dlouho hledí do očí; z okna se hledí přímo do zahrady
-class:   perception

 2 
 ≈  dívat se
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
1na+4jak,že
-example:   hledí na Pavla, jak přichází
-class:   perception

 3 
 ≈  snažit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf,,aby
-example:   hleď přijít včas
-control:   ACT

 4 
 ≈  ohlížet se; všímat si; dbát (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   na množství nehleďme; hledět na čistotu; Ti vůbec nehledí na to , zda je tato sebeochrana morálně nekazí (ČNK)
-rfl:   pass0: na čistotu se ve vězení příliš nehledělo