korunovatbiasp

 1 
 ≈  nastolovat / nastolit korunovací; vkládat / vložit korunu na hlavu panovníka; věnčit / ověnčit k poctě / k oslavě
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
147,na+4,za+4
-example:   korunovali ho králem / na krále / za krále; nechal se ve Vídni korunovat na císaře; korunovat básníka; Petrarcu korunovali za básníka
-rfl:   pass: Praha očekávala, že se bude korunovat nový český král
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se korunovali
-class:   appoint verb

 2 
 ≈  završovat / završit; dokončovat / dokončit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:   skladatel korunoval své dílo operou; své vyprávění korunoval vtipnou pointou
-rfl:   pass: vyprávění se korunovalo vtipem
-class:   providing

 3 
 ≈  zdobit / ozdobit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   její vlasy korunoval věneček perel (SSJČ); sníh a led korunoval vrcholky hor