ukazovatimpf, ukázatpf

 1 
 ≈   impf: předvádět  pf: předvést
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MEANStyp  
134,aby,,zda,že,cont7,na+6
-example:    impf: ukazoval mu svou sbírku; ukazoval jí na tom svou převahu; ukazovala kotníky; ukazovala, kdo přišel; ukazovala mu, aby nezastavoval; Teplotní měření ukazují, zda procesy probíhají s nejvyšší efektivitou ... (ČNK)  pf: ukázal mu svou sbírku; ukázal jí na něčem převahu; ukázala ruku bez rukavičky; ukázala, kdo přišel; Poválená tráva v příkopu mu ukázala, kde zaujal polohu přechodného nocležníka. (ČNK); ukázala mu, aby se na houpačku posadil; Až čas ukáže, zda se nám to společnými silami podaří. (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: nejkrásnější exponáty se ukazují jen vzácným návštěvám  pf: ten exponát se ukázal jen někomu
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: ukazovali si vzájemně své sbírky  pf: ukázali si vzájemně své sbírky
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: dokazovat; prokazovat  pf: dokázat; prokázat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,že
-example:    impf: ukazoval mu pravdivost tvrzení; ukazoval mu o té větě, že platí  pf: ukázal mu, že to platí; ukázal o tom, že to platí; test ukázal, že tvrzení neplatí
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: poukazovat; upozorňovat  pf: poukázat; upozornit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:    impf: ukazoval na úspěšnost experimentu  pf: ukázal na úspěšnost projektu
-rfl:   pass0:  impf: na úspěšnost experimentu se ukazuje v každé jejich zprávě  pf: ukázalo se na úspěšnost experimentu

 4 
 ≈   impf: označovat směr  pf: označit směr
-frame:   ACTobl  PATopt  DIR3typ  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    impf: ukazoval jim rukou k budově / na budovu  pf: ukázal jim rukou k budově / na plakát
-rfl:   pass:  impf: rukou nebo kývnutím hlavy se ukazuje směr  pf: rukou se jim ukázal směr

 5 
 ≈  jen ukazovatimpf
určovat hodnotu, příp. čas (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14
-example:   váha ukazuje 10 kg; hodiny ukazují 22:15; hodiny ukazují správně
-class:   extent