foukatimpf, fouknoutpf, foukávatiter

 1 
 ≈   impf: dout; vát; vanout  pf: zadout
-frame:   DIR3typ  LOCtyp  
-example:    impf: na poli silně foukalo; za vesnicí už fouká  pf: z hadice to najednou fouklo

 2 
 ≈   impf: dout; vát; vanout  pf: zadout
-frame:   ACTobl  DIR3typ  
1
-example:    impf: začal foukat silný vítr  pf: náhle fouknul silný vítr a listí se vzneslo

 3 
 ≈   impf: vypouštět / vyrážet vzduch při výdech  pf: vypustit / vyrazit vzduch při výdechu
-frame:   ACTobl  PATopt  DIR3typ  BENtyp  
143
-example:    impf: maminka mu foukala na rozbité koleno; foukal mu cigaretový kouř přímo do obličeje  pf: fouknul mu do kaše; fouknul cigaretový kouř
-rfl:   pass:  impf: cigaretový kouř se foukal přímo do balónku  pf: cigaretový kouř se foukl do balónku
pass0:  impf: do kaše se dlouho foukalo, než byla vlažná  pf: do balónku se silně fouklo

 4 
 ≈  jen foukatimpf, foukávatiter
foukáním vytvářet
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   skláři foukali sklo / sklenice / skleněné ozdoby
-rfl:   pass: ve sklárně se fouká sklo

 5 
 ≈  jen foukatimpf, foukávatiter
hrát na hudební nástroj (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,do+2,na+4
-example:   fouká klarinet / na flétnu / do trubky
-rfl:   pass: v naší rodině se foukala trubka
pass0: v naší rodině se odjakživa foukalo na trubku

 6 
 ≈  jen fouknoutpf
rychle umístit; dopravit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:   foukneme ty krámy na půdu; jablka jsme foukli do sklepa
-rfl:   pass: ovoce na zazimování se fouklo do sklepa
-class:   location

 7 
 ≈  jen fouknoutpf
upláchnout; zmizet; utéci (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:   vězeň foukl z vězení; kudy jen mohl ten pes fouknout ven
-rfl:   pass0: ze školy se vždycky fouklo dírou v plotě
-class:   motion

 8 
 ≈  jen fouknoutpf
ukrást; vzít (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DIR1typ  
134
-example:   zloděj mu v metru foukl doklady i peněženku; fouknou ti mobilní telefon
-rfl:   pass: tak se mu jednoduše foukne celá peněženka
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si foukli peněženky
-class:   exchange