doprovázetimpf, doprovoditpf

 1 
 ≈  jít společně s někým
-frame:   ACTobl  PATobl  INTTopt  DIRtyp  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: doprovázím dítě denně do školy  pf: doprovodím tě do školy
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: malé děti se do školy obvykle doprovází  pf: dítě se ráno doprovodí do školy
-rcp:   ACT-PAT:  impf: doprovázeli se  pf: doprovodili se
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: doplňovat  pf: doplnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147
-example:    impf: své výklady doprovázíme filmy  pf: své výklady doprovodíme filmem
-rfl:   pass:  impf: výklady se doprovází filmy  pf: výklad se doprovodí filmem
-rcp:   PAT-EFF:
-class:   providing

 3 
 ≈  hrát / zpívat s někým (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
14na+4
-example:    impf: doprovází ho na piano  pf: houslista doprovodil zpěv
-rfl:   cor4:  impf: doprovázel se na piano  pf: doprovodil se na piano
pass:  impf: zpěv se doprovází na piano  pf: zpěv se doprovodil na piano