měnit seimpf, měnívat seiter

 1 
 ≈  proměňovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
1na+4,v+4z+2
-example:   měnil se mu před očima v brouka
-class:   change

 2 
 ≈  střídat se
-frame:   ACTobl  
1
-example:   stráže se mění

 3 
 ≈  nemít vliv (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:   na této skutečnosti se nic nemění