držetimpf

 1 
 ≈  mít něco v ruce
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
147
-example:   držet v ruce lano; držel lano holou rukou
-rfl:   pass: rukojeť se snadno drží
-rcp:   ACT-PAT: drželi se sebe navzájem
-class:   contact

 2 
 ≈  zachovávat v určitém místě
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:   držel dítě v posteli; držel ho při práci
-rfl:   cor4: držel se nad věcí
pass: dítě se snáze drží u zábavné hry
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se drželi při práci
-class:   location

 3 
 ≈  zachovat v určitém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:   držet tělo zpříma; držel to v tajnosti
-rfl:   cor4: držel se zpříma
pass: drželo se to v tajnosti
-rcp:   ACT-PAT: drželi se vzájemně vzpříma

 4 
 ≈  dodržovat; konat; chránit; pečovat
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   držet smutek / půst / stráž / svátek / slovo
-rfl:   pass: několik dní se držel smutek

 5 
 ≈  zůstávat ve stabilním stavu, příp. i nehýbat se
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
14
-example:   barva drží; fotografie drží barvu; klobouk drží fazónu
-rcp:   ACT-PAT:

 6 
 ≈  chovat; pěstovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   držet krávy / drůbež
-rfl:   pass: dobytek se drží pro maso

 7 
 ≈  mít v oblibě (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   učitelka držela na Pavla
-rcp:   ACT-PAT: drželi na sebe

 8 
 ≈  podporovat se; být zajedno (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   dcera drží s matkou
-rcp:   ACT-PAT: děti držely spolu
-class:   social interaction

 9 
 ≈  rezervovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   držet někomu místo
-rfl:   pass: stálým návštěvníkům se drží místo

 10 
 ≈  platit; vydržovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   držet dětem učitelku
-rfl:   pass: na zámku se drželo mnoho sloužících

 11 
 ≈  být moderní; stačit pokroku (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1s+7krok
-example:   držet krok s dobou
-rfl:   pass: drží se krok s dobou
-rcp:   ACT-PAT: