napít sepf

 1 
 ≈  požít nápoj
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1typ  AIMtyp  
12na+4
-example:   rád by se napil vody; napil se sodovky z láhve; napil se na jeho zdraví

 2 
 ≈  požívat alkohol (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   na oslavě svých narozenin se zase napil; rád se napil

 3 
 ≈  nasáknout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   země se napila vodou / krví