hoditII seimpf

 1 
 ≈  padnout; pasovat; být vhod
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   klíč se do zámku nehodil; tohle koření se do jídla nehodí; nehodíš se mezi nás

 2 
 ≈  vyhovovat; být vhodný
-frame:   ACTobl  PATobl  
3inf,aby,že,zda,cont
-example:   nehodí se nám přijít
-control:   ACT

 3 
 ≈  vyhovovat; být upotřebitelný
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13k+3,na+4
-example:   váš byt se nehodí k pronájmu; starý kabát se už nikomu nehodil
-rcp:   ACT-PAT: hodíme se k sobě navzájem

 4 
 ≈  být vhodný
-frame:   ACTobl  PATobl  
1za+4
-example:   hodí se za ředitele

 5 
 ≈  patřit se; slušet se; být vhodné (idiom)
-frame:   ACTobl  BENtyp  
1,inf,aby,že,cont
-example:   mluvit sprostě ve společnosti se nehodí; to se nehodí
-control:   BEN, ex