hodnotitimpf

 1 
 ≈  posuzovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MANNtyp  MEANStyp  CRITtyp  
14,inf,zda,že,contjako+4,na+47
-example:   hodnotili její práci jako nedostatečnou; nezvítězit by hodnotili jako tragédii; průzkum hodnotil, zda jsou splněna všechna kritéria; hodnotili její práci kladně; současný vývoj lze hodnotit mimořádně kladně
-control:   ACT, ex
-rfl:   cor4: hodnotil se přísně
pass: grafická úroveň práce se nehodnotí
-rcp:   ACT-PAT: Jan a Marie se hodnotili pohledem
-class:   mental action