poklesávatimpf1, poklesatimpf2, poklesnoutpf

 1 
 ≈   impf1: klesat; snižovat polohu  impf2: klesat; snižovat polohu  pf: klesnout; snížit polohu
-frame:   ACTobl  DIRtyp  BENtyp  
13
-example:    impf1: hlava mu poklesávala na ramena  impf2: hlava mu poklesala na ramena  pf: hlava mu poklesla na ramena; poklesla jí čelist
-class:   location

 2 
 ≈   impf1: snižovat se (o fyzických jevech); pozbývat hodnoty  impf2: snižovat se (o fyzických jevech); pozbývat hodnoty  pf: snížit se (o fyzických jevech); pozbýt hodnoty
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  MEANStyp  BENtyp  
1na+4z+2o+473
-example:    impf1: ceny na burze poklesávaly; zájem o divadelnictví poklesává  impf2: teplota poklesala celý den z původních 10 na -10; ceny poklesaly každý den o 5%  pf: teplota poklesla z původních 10 na -10; hlas jí poklesl; ceny poklesly z původních 100 Kč na 50 Kč; ceny poklesly o 5% na polovinu; zájem o divadelnictví poklesl
-class:   change

 3 
 ≈   impf1: snižovat hlas  impf2: snižovat hlas  pf: snížit hlas (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:    impf1: při podstatných sděleních vždycky poklesával hlasem  impf2: při podstatných sděleních vždycky poklesal hlasem  pf: poklesl hlasem
-rfl:   pass0:  impf1: na konci verše se poklesává hlasem  impf2: na konci verše se poklesá hlasem  pf: na konci verše se poklesne hlasem

 4 
 ≈   impf1: snižovat se únavou; být unavený  impf2: snižovat se únavou; být unavený  pf: snížit se únavou; být unavený (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1v kolenou
-example:    impf1: poklesával v kolenou  impf2: poklesal v kolenou  pf: poklesl v kolenou
-rfl:   pass0:  impf1: únavou se poklesává v kolenou  impf2: únavou se poklesá v kolenou  pf: únavou se poklesne v kolenou