mizetimpf

 1 
 ≈  přestat být viditelný / vnímatelný; zanikat; ztrácet se; vytrácet se; přestávat existovat
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIR1typ  
1
-example:   auta mizela v mlze; náhle jí mizel v davu; jeho stopa mizí v propadlišti dějin; mizí hranice mezi realitou a iluzí; po požití alkoholu mizí zábrany; z kin mizí dobré snímky; po roce 1968 mizí mnoho autorů ze scény; z polí mizí sníh
-rfl:   pass0: mizelo se v mlze
-class:   location

 2 
 ≈  unikat; opouštět místo
-frame:   ACTobl  DIR1obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   vždy po obědě mizí z domu
-control:   ACT
-rfl:   pass0: Z domu se nemizí!
-class:   motion