skládatimpf, složitpf

 1 
 ≈   impf: sundávat; pořádat  pf: sundat; uspořádat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  LOCtyp  DIRtyp  
14do+2,na+4
-example:    impf: skládat uhlí z vozu na hromadu; skládat fůru; skládat náklad uhlí  pf: složit uhlí z vozu na hromadu na dvorek; složit náklad uhlí
-rfl:   pass:  impf: uhlí se skládá z vozu a nosí do sklepa  pf: uhlí se složí z vozu a nanosí do sklepa
-class:   change

 2 
 ≈   impf: upravovat skládáním  pf: upravit skládáním
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: skládat papír / šaty  pf: složit papír / šaty
-rfl:   pass:  impf: takto se skládají svetry  pf: takto se složí svetr

 3 
 ≈   impf: vytvářet skládáním  pf: vytvořit skládáním
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:    impf: skládat hodinový stroj z jednotlivých součástek; skládat vlaštovku z papíru dětem  pf: složit hodinový stroj / vlaštovku z papíru dětem
-rfl:   pass:  impf: takto se skládají vlaštovky z papíru  pf: takto se složí vlaštovka z papíru
-class:   change

 4 
 ≈   impf: sepisovat  pf: sepsat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: skládat písně / dopis / žádost  pf: složit píseň / dopis / žádost
-rfl:   pass:  impf: na toto téma se skládají písně  pf: k té příležitosti se složila píseň
-class:   communication

 5 
 ≈   impf: plnit; dělat  pf: splnit; udělat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: skládat zkoušku  pf: složit zkoušku
-rfl:   pass:  impf: dnes se skládají závěrečné zkoušky  pf: než se složí zkouška, není možné získat oprávnění

 6 
 ≈   impf: rezignovat; vzdávat se; vydávat  pf: rezignovat; vzdát se; vydat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: skládat zbraně / peníze / úřad  pf: složit zbraně / peníze / úřad
-rfl:   pass:  impf: po podepsání příměří se skládají zbraně  pf: po podepsání příměří se složí zbraně

 7 
 ≈   impf: pokládat  pf: položit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: skládat hlavu  pf: složit hlavu

 8 
 ≈   impf: zavazovat se  pf: zavázat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: skládat přísahu / slib  pf: složit přísahu / slib
-rfl:   pass:  impf: nejprve se skládá přísaha  pf: nejprve se složí přísaha

 9 
 ≈  jen složitpf
zastřelit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   složit srnu
-rfl:   pass: složila se srna a několik zajíců

 10 
 ≈  jen skládatimpf
doufat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  PATobl  
1naději,nadějedo+2,v+4
-example:   skládat naděje do výchovy dětí
-rfl:   pass: veškerá naděje se skládá do nejmladšího syna

 11 
 ≈  jen skládatimpf
zodpovídat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  DPHRobl  
13účty
-example:   skládat účty šéfovi
-rfl:   pass: dnes se budou skládat účty
-rcp:   ACT-PAT: