pětimpf

 1 
 ≈  zpívat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   pěje mu o jaru
-rfl:   pass0: o šťastné budoucnosti se pěje vždy na začátku stranické schůze
-class:   communication

 2 
 ≈  zpívat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  MANNtyp  
13o+64,že
-example:   pěje mu o jaru píseň; pěje nádherně
-rfl:   pass: lidové písně se pějí až na konci posezení
-class:   communication

 3 
 ≈  chválit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
1na+44
-example:   pěl na něj chválu
-rfl:   pass: na něj se pěje ze všech stran jen chvála
-rcp:   ACT-PAT: pěli na sebe chválu navzájem
-class:   communication