apelovatimpf

 1 
 ≈  vyzývat; tlačit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+4aby,,že
-example:   apeloval na své kolegy, aby práci dokončili včas
-rfl:   pass0: často se na něj apelovalo, aby byl pilnější
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně na sebe apelovali, aby ...
-class:   communication

 2 
 ≈  klást důraz; dovolávat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   apeloval na morálku
-rfl:   pass0: v jeho rodině se stále apeluje na morálku