mapovatimpf

 1 
 ≈  konat měření pro výpočet map; přen. zachycovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   mapovat povrch Měsíce; výzkum mapuje vývoj mozku v raných stadiích života
-rfl:   pass: touto studií se mapují poslední léta spisovatelova života

 2 
 ≈  nanášet
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14na+4
-example:   mapovat obrázek na krychli; všechny IP adresy v síti jsou mapovány na jedinou
-rfl:   pass: obrázek se mapuje na krychli