brátimpf, vzítpf, brávatiter

 1 
 ≈   impf: přijímat; získávat  pf: přijmout; získat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  LOCtyp  COMPLtyp  RCMPtyp  
14od+23jako+4za+4
-example:    impf: brát od někoho mzdu / peníze za práci  pf: vzal od něj peníze za práci
-rfl:   pass:  impf: za práci se bere mzda  pf: vezmou se od nich peníze za práci
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: berou si od sebe peníze  pf: nikdy si od sebe nevzali peníze
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: odnímat; odcizit  pf: odejmout; odcizit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  LOCtyp  DIRtyp  
134
-example:    impf: bere dítěti hračku  pf: vzal mu peníze; Petr vzal Pavlovi z kabátu peněženku
-rfl:   cor3:  impf: bere si výhody  pf: vzal si výhody
pass:  impf: dětem se berou hračky  pf: dětem se vzaly hračky
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: děti si berou hračky navzájem  pf: vzali si navzájem peníze
-class:   exchange

 3 
 ≈   impf: přemisťovat, příp. vybírat  pf: přemístit, příp. vybrat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  DIRtyp  
1473
-example:    impf: brát něco / někoho někam autem; bral jednu kartu z každého balíčku; brát proviant / stopaře  pf: vzal mu tašku ze školy domů autem; vzal si jednu kartu z každého balíčku; vzali se někam autem; vzali si tašky autem, když bylo potřeba
-rfl:   pass:  impf: bere se jedna karta z každého balíčku  pf: vezme se jedna karta z každého balíčku
-rcp:   ACT-PAT:  impf: brali se vzájemně do školy autem  pf: když bylo potřeba, vzali se do školy autem
-class:   transport

 4 
 ≈   impf: uchopit  pf: uchopit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147,do+2,za+4
-example:    impf: brát cihlu rukou / do ruky; bral Petra za ruku / za límec  pf: vzal cihlu do ruky / rukou; vzal Petra za ruku / za límec
-rfl:   pass:  impf: cihla se bere rukou  pf: cihla se vezme rukou
-rcp:   ACT-PAT:  impf: rádi se brali za ruce  pf: vzali se za ruce
-class:   contact

 5 
 ≈   impf: odnášet  pf: odnést
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  BENtyp  
143
-example:    impf: bere si z krámu zboží  pf: vzal si z krámu peníze
-rfl:   pass:  impf: zboží se bere z krámu  pf: zboží se vzalo z krámu
-class:   transport

 6 
 ≈  akceptovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14,že,cont
-example:    impf: bral ho vážně / s humorem; bral jeho názory vážně (ale: jako učitel.COMPL); bral tento jev jako problém  pf: vzal to s humorem / klidně; vzal práci s radostí
-rfl:   cor4:  impf: bere se s humorem  pf: vzal se s humorem
pass:  impf: bere se to s humorem  pf: vzalo se to s humorem
-rcp:   ACT-PAT:  impf: brali se navzájem s humorem  pf: vzali se navzájem s humorem
-class:   mental action

 7 
 ≈  interpretovat; chápat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,že,contjako+4,za+4
-example:    impf: bral jako pravdu / za pravdu, že ...; bral to jako vtip  pf: vzal jako pravdu / za pravdu, že ...; vzal to jako vtip
-rfl:   pass:  impf: bere se to jako vtip  pf: vzalo se to jako vtip
-class:   mental action

 8 
 ≈  najímat; přijmout do spol. vztahů
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  DIR3typ  
14na+4
-example:    impf: brát lidi na práci; brát studenta na vysokou školu  pf: vzal lidi na práci; vzali se na práci
-rfl:   pass:  impf: berou se lidé na práci  pf: vezmou se noví lidé na práci
-rcp:   ACT-PAT:  impf: brali se navzájem na práci  pf: když bylo potřeba, vzali se na vráci

 9 
 ≈  chytit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1za+4
-example:    impf: bere za kliku  pf: vzal za kliku
-rfl:   pass0:  impf: bere se za kliku  pf: několikrát se vzalo za kliku
-class:   contact

 10 
 ≈   impf: přijímat na sebe; oblékat se  pf: přijmout na sebe; obléknout se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  BENtyp  
1na+443
-example:    impf: bere (si) na sebe mnoho povinností / kabát  pf: vzít (si) na sebe mnoho povinností / kabát
-rfl:   pass:  impf: bere se na sebe kabát  pf: vezme se na sebe kabát

 11 
 ≈   impf: užívat  pf: užít
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  
14na+4
-example:    impf: brát léky na chřipku; brát drogy  pf: vzal lék na chřipku; vzal drogu
-rfl:   pass:  impf: na chřipku se berou léky  pf: vezme se lék na chřipku

 12 
 ≈   impf: přijímat práci  pf: přijmout práci
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  LOCtyp  
14jako+1
-example:    impf: bral práci učitele / jako učitel ve fabrice  pf: vzala práci učitelky / jako učitelka ve školství
-rfl:   pass:  impf: bere se každá práce  pf: vzala se jakákoli práce

 13 
 ≈   impf: používat  pf: použít
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  
14na+4,k+3
-example:    impf: bral (si) auto na cestu do práce  pf: vzal (si) auto na cestu do práce
-rfl:   pass:  impf: na cestu se bere auto  pf: na cestu se vzalo auto

 14 
 ≈  jen vzítpf
předstihnout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIFFopt  
14o+4
-example:   vzal ho o dvě kola

 15 
 ≈  jít; jet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  MANNtyp  
14
-example:    impf: bral to nejkratší cestou; bral to pěšky  pf: vzal to nejkratší cestou; vezmeme to pěšky
-rfl:   pass:  impf: bralo se to pěšky  pf: vezme se to pěšky

 16 
 ≈   impf: dělat hodně práce  pf: udělat hodně práce (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1za+4
-example:    impf: bere za práci  pf: vzal za práci
-rfl:   pass0:  impf: bralo se za práci  pf: vzalo se za práci

 17 
 ≈  jen vzítpf
skončit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  
14s+7
-example:   vzalo to s ním rychlý konec

 18 
 ≈  jen brátimpf, brávatiter
jít na vnadidlo (rybaření) (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   ryby dneska berou

 19 
 ≈  jen brátimpf, brávatiter
mít o někoho zájem (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   Petr bere na Marii
-rcp:   ACT-PAT: Petr a Marie na sebe berou

 20 
 ≈  jen brátimpf, brávatiter
pravidelně kupovat; nechat si donášet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   brát každý den noviny
-rfl:   pass: noviny se berou každý den

 21 
 ≈   impf: rušit  pf: zrušit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14zpět
-example:    impf: bral své sliby zpět  pf: vzal svůj slib zpět
-rfl:   pass:  impf: sliby se berou zpět  pf: sliby se vzaly zpět

 22 
 ≈   impf: utíkat  pf: utéct (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1roha
-example:    impf: bere roha  pf: vzal roha

 23 
 ≈   impf: počítat  pf: počítat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14,zda,že,contna vědomí,v potaz,v úvahu
-example:    impf: bral tento fakt na vědomí / v úvahu; Neberu v úvahu, zda federální znak bude v příštím roce ještě platit ...(ČNK)  pf: vzal tento fakt v úvahu; Soud přece může vzít v potaz, zda byl nějaký krok činěn politicky ...(ČNK)
-rfl:   pass:  impf: tento fakt se bere na vědomí  pf: tento fakt se vzal na vědomí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: Petr a Pavel se sotva berou na vědomí  pf: Petr a Pavel se vzali na vědomí

 24 
 ≈   impf: spokojovat se  pf: spokojit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
17zavděk
-example:    impf: bral zavděk jakoukoli lepší zprávou  pf: vezmeme zavděk jakoukoli lepší zprávou
-rfl:   pass0:  impf: bralo se zavděk jakoukoli zprávou  pf: vezme se zavděk čímkoli

 25 
 ≈  ohlížet se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4ohled,zřetel
-example:    impf: brali na něj ohled  pf: vzali na něj ohled
-rfl:   pass:  impf: bere se na něj ohled  pf: vezme se na něj ohled
-rcp:   ACT-PAT:  impf: brali na sebe vzájemně ohled / zřetel  pf: vezmou na sebe vzájemně ohledy

 26 
 ≈  jen brátimpf
být zdlouhavý (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1konce
-example:   ta práce nebere konce

 27 
 ≈   impf: zatýkat  pf: zatknout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do vazby
-example:    impf: brát obviněné do vazby  pf: vzít obviněného do vazby
-rfl:   pass:  impf: obvinění se berou do vazby  pf: obviněný se vzal do vazby

 28 
 ≈   impf: končit  pf: skončit (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1zasvé
-example:    impf: brát zasvé  pf: vzít zasvé