vypátratpf

 1 
 ≈   pf: pátráním zjistit, vyzvědět
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  LOCtyp  BENtyp  
1na+4,o+64,zda,že,cont3
-example:    pf: v záznamech vypátral o podezřelém / na podezřelého, že byl v minulosti soudně trestán; vypátral pro něj, že předkové rodiny pocházeli ze šlechtického rodu; Zkoušíme vypátrat, zda máme šanci shodnout se na jedné definici cíle. (ČNK); Ankety mnoha amerických médií se snaží vypátrat, kdo a co podle veřejnosti nejvíce ovlivnilo vývoj světa Presley, Rabin, Hitler ... (ČNK)
-rfl:   pass: nejvíce se vypátralo v archívech
-rcp:   ACT-PAT: vypátrali na sebe kompromitující informace
-class:   mental action

 2 
 ≈  pátráním objevit, odhalit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vypátrat pachatele
-rfl:   pass: pachatel se nikdy nevypátral
-rcp:   ACT-PAT: dlouho po sobě pátrali, až se konečně vypátrali