vypalovatimpf, vypálitpf

 1 
 ≈   impf: ničit ohněm / žárem; odstraňovat  pf: zničit ohněm / žárem; odstranit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: vojsko vypalovalo vesnice; vypalovat starou trávu; bacily vypalovali vodkou  pf: vojsko vypálilo vesnici; vypálit starou trávu; bacily vypálíme vodkou; vypálil mu rybník
-rfl:   pass:  impf: bradavice se vypalují tekutým dusíkem  pf: vypálila se stará tráva

 2 
 ≈   impf: vytvrzovat / upravovat ohněm; získávat pálenku  pf: vytvrdit / upravit ohněm; získat pálenku
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  LOCtyp  
14z+2
-example:    impf: vypalovat cihly / keramiku / barvu ve speciálních pecích; vypalovat slivovici ze švestek  pf: vypálit cihly / keramiku / barvu ve speciálních pecích; vypálit slivovici ze švestek
-rfl:   pass:  impf: dále se nádoby suší a vypalují (ČNK)  pf: nádoba se vypálila v peci
-class:   change

 3 
 ≈   impf: vtiskovat; vyznačovat  pf: vtisknout; vyznačit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  DIR3typ  MEANStyp  
147
-example:    impf: vypalovat do výrobku značku; vypalovat zapalovačem do ubrusu díry; vypalovat data na CD  pf: vypálit do výrobku značku; vypálit zapalovačem do ubrusu díry; vypálit data na CD
-rfl:   pass:  impf: soubory, které se vypalovat nebudou (ČNK)  pf: do výrobku se vypálí značka
-class:   location

 4 
 ≈  jen vypálitpf
vystřelit
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFopt  DIR3typ  MANNtyp  MEANStyp  
14po+67,z+2
-example:   zamířil a vypálil; sovětská stíhačka vypálila raketu na narušitele (ČNK); vypálil po zajíci / na zajíce / do zajíce ránu z pušky; vypálil na bránu a proměnil; vypálit na ně otázku / proslov
-rfl:   pass: vypalují se rakety a ohňostroje (ČNK)
pass0: vypálilo se na nepřítele
-rcp:   ACT-EFF: nepřátelé po sobě vypálili

 5 
 ≈  jen vypálitpf
 pf: prudce vyběhnout; zmizet (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    pf: vypálil odtud, až se za ním prášilo
-control:   ACT
-rfl:   pass0: vypálilo se odtamtud

 6 
 ≈  jen vypalovatimpf
 impf: hrát rychlou hudbu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
14
-example:    impf: vypalovat evergreeny (ČNK); zrovna vypalovala na jednom ze tří jevišť skupina pankáčů (ČNK)
-rfl:   pass: na hlavním pódiu se vypalují největší hity

 7 
 ≈  jen vypálitpf
 pf: vyzrát na někoho; předstihnout ho (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13rybník
-example:    pf: vypálit někomu rybník
-rfl:   pass: vypálil se jim rybník