vytrácet seimpf, vytratit sepf

 1 
 ≈   impf: ztrácet se; mizet  pf: ztratit se; zmizet
-frame:   ACTobl  DIR1obl  LOCtyp  
1
-example:    impf: z tváře se mu vytrácel úsměv; z kin se vytrácejí některé snímky  pf: z tváře se mu vytratil úsměv; z kin se vytratily některé snímky
-class:   location

 2 
 ≈   impf: nenápadně odcházet; mizet  pf: nenápadně odejít; zmizet
-frame:   ACTobl  DIR1obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: hosté se začali vytrácet; po obědě se vytrácí na pivo  pf: hosté se vytratili; po obědě se vytratí na pivo
-control:   ACT
-class:   motion