užívatimpf, užítpf

 1 
 ≈   impf: používat  pf: použít; upotřebit
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  BENtyp  
12,4k+3,na+4,pro+4proti+3
-example:    impf: užívá svého vlivu k získání peněz; užívá svého vlivu pro své přátele  pf: užil svého vlivu k získání peněz; užil svého vlivu pro své přátele
-rfl:   pass:  impf: jejich vliv se užívá k získání peněz  pf: jejich vliv se užil k získání peněz
pass0:  impf: jejich vlivu se užívá k získání peněz  pf: jejich vlivu se užilo k získání peněz

 2 
 ≈   impf: konzumovat  pf: zkonzumovat
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  
12,4k+3,na+4
-example:    impf: užívá léky k uzdravení; užívá života  pf: užít léky na srdce; užívá života
-rfl:   pass:  impf: tento lék se užívá na srdce  pf: bolest odezní téměř okamžitě poté, co se užije lék
pass0:  impf: tohoto léku se užívá na srdce  pf: užije se léku

 3 
 ≈   impf: prožívat; zakoušet  pf: prožít; zakusit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:    impf: užil (si) života / dovolenou; užil (si) svého bratra  pf: užíval (si) života / dovolenou
-rfl:   pass:  impf: užívá se život  pf: užil se život
pass0:  impf: užívalo se života  pf: užilo se života
-rcp:   ACT-PAT:

 4 
 ≈  jen užítpf
rád něco dělat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
4na+4
-example:   na to ho užije