oznamovatimpf, oznámitpf

 1 
 ≈   impf: sdělovat  pf: sdělit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  MEANStyp  LOCtyp  
13o+64,aby,,zda,že,cont7
-example:    impf: oznamoval jim, že se to stalo skutkem; oznamoval špatné zprávy telefonem  pf: oznámil jim, že se to stalo skutkem; oznámil špatné zprávy telefonem
-rfl:   pass:  impf: novinky o zasnoubeních a svatbách ve vsi se oznamovaly vždy na začátku srazu  pf: oznámila se jim dobrá zpráva
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: oznamovali si o sobě novinky  pf: oznámili si o sobě novinky
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: udávat  pf: udat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  LOCtyp  
13na+44,zda,že,cont
-example:    impf: občané oznamují trestné činy policii  pf: oznámil to na něj policii
-rfl:   pass:  impf: krádeže se oznamují ihned, ne až za několik dní  pf: oznámila se krádež
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: oznamují to na sebe navzájem policii  pf: oznámili to na sebe navzájem policii
-class:   communication