ploutimpf

 1 
 ≈  plavit se; udržovat se na hladině / ve vodě vlastními pohyby; lehce se pohybovat ve výši
-frame:   ACTobl  INTTopt  DIRtyp  LOCtyp  MEANStyp  
1k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:   lodě plují po oceánu; kachny plují po rybníce; kry pluly na hladině; plul po oceánu na lodi; měsíc plul po obloze
-control:   ACT
-rfl:   pass0: plulo se na lodi
-class:   motion

 2 
 ≈  jít proti tradici / zvykům; jít s tradicemi / zvyky / módou (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1proti proudu,s proudem
-example:   vždy plul proti proudu / s proudem
-rfl:   pass0: plulo se proti proudu