strhávat/strhovatimpf, strhnoutpf1, strhatpf2

 1 
 ≈   impf: dostávat dolů trhnutím; odstraňovat; sundávat  pf1: dostat dolů trhnutím; odstranit; sundat  pf2: dostat dolů trhnutím; odstranit; sundat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: strhával ze zdi plakáty; zloději strhávali kabelku z ramene; strhoval si obvazy  pf1: strhl ze zdi plakáty; strhl jí z obličeje masku  pf2: strhal ze zdi plakáty
-rfl:   pass:  impf: při malování se strhávaly ze zdi tapety  pf1: ze zdí se strhly tapety  pf2: ze zdí se strhaly tapety
-class:   location

 2 
 ≈   impf: rušit; ničit; dostávat dolů, a tím ničit  pf1: zrušit; zničit; dostat dolů, a tím ničit  pf2: zrušit; zničit; dostat dolů, a tím ničit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: radnice nechávala po povodních strhávat/strhovat domy s narušenou statikou; autor strhává hranice mezi čtenářem a vypravěčem  pf1: radnice nechala strhnout po povodni domy s narušenou statikou; autor strhl hranice mezi čtenářem a vypravěčem  pf2: když dorazili vojáci do města, strhali všechny mosty
-rfl:   pass:  impf: domy s narušenou statikou se po povodni strhávaly  pf1: domy s narušenou statikou se po povodni strhly  pf2: domy s narušenou statikou se po povodni strhaly

 3 
 ≈  jen strhávat/strhovatimpf, strhnoutpf1
 impf: trhnutím dostávat na urč. místo  pf1: trhnutím dostat na urč. místo
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: strhávala ho na sebe; strhávala ji na zem; hosté strhávali vítězství na svou stranu; proud vody strhával/strhoval loďku po proudu  pf1: strhl ji s sebou do hanby; strhla ho na zem; hosté strhli vítězství na svou stranu; proud vody strhl loďku po proudu
-rfl:   pass:  impf: volant se strhává doleva  pf1: volant se strhne doleva
-class:   location

 4 
 ≈  jen strhávat/strhovatimpf, strhnoutpf1
 impf: podněcovat; provokovat  pf1: podnítit; přimět; vyprovokovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14k+3
-example:    impf: představení strhávalo/strhovalo publikum k stále většímu nadšení  pf1: představení strhlo publikum k ovacím
-rfl:   pass:  impf: publikum se strhávalo k ovacím  pf1: publikum se strhlo k ovacím

 5 
 ≈  jen strhávat/strhovatimpf, strhnoutpf1
 impf: srážet; ubírat; odečítat  pf1: srazit; ubrat; odečíst
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  ORIGopt  RCMPtyp  COMPLtyp  
134z+2za+4jako+4
-example:    impf: zaměstnavatelé strhávali/strhují z výplaty pojistné  pf1: zaměstnavatelé mu strhli ze mzdy pojistné
-rfl:   cor3:  impf: strhával si pojištění z výplaty  pf1: strhl si pojištění z výplaty
pass:  impf: z výplaty se strhává pojištění  pf1: z výplaty se strhne pojištění
-class:   exchange

 6 
 ≈  jen strhnoutpf1, strhatpf2
 pf1: ničit tahem / množstvím práce  pf2: ničit tahem / množstvím práce
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    pf1: strhl závit u žárovky; strhnul se prací  pf2: strhal závit; on se tou prací brzy strhá
-rfl:   cor4:  pf1: strhnul se množstvím práce  pf2: strhal se prací
pass:  pf1: takovouhle silou se závit u žárovky strhne  pf2: takhle se závit strhá

 7 
 ≈  jen strhávatimpf, strhnoutpf1
 impf: dávat se do něčeho; začínat něco  pf1: dát se do něčeho; začít něco
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: strhávala řev  pf1: strhl poplach / řev
-rfl:   pass:  impf: při požáru se strhával poplach  pf1: při požáru se strhne poplach
-class:   phase verb

 8 
 ≈  jen strhávat/strhovatimpf, strhnoutpf1
 impf: upoutávat pozornost; uchvacovat moc  pf1: upoutat pozornost; uchvátit moc (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4pozornost,moc,vládu
-example:    impf: dítě na sebe neustále strhávalo/strhovalo pozornost; totalitní vůdcové na sebe vždy strhávají moc  pf1: celá kauza na sebe strhla pozornost; strhl na sebe vládu v zemi
-rfl:   pass:  impf: strhávala se na sebe pozornost všech  pf1: strhne se na sebe pozornost

 9 
 ≈  jen strhnoutpf1
 pf1: rychle vykonat / dokončit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  THLtyp  
14
-example:    pf1: strhl přípravy na zkoušku za necelé tři neděle
-rfl:   pass: přípravy na zkoušku se strhnou za týden
-class:   phase verb

 10 
 ≈  jen strhatpf2
 pf2: kritizovat; negativně posoudit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    pf2: kritika nemilosrdně strhala film mladého režiséra
-rfl:   pass: film se nemilosrdně strhal