přecházetimpf, přejítpf1, přechoditpf2

 1 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: chodit kudy  pf1: jít kudy
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: přecházet hranici / les; přecházet ulici  pf1: přejít hranici / les; přejít ulici
-rfl:   pass:  impf: přecházela se hranice  pf1: přešla se hranice
-class:   motion

 2 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: chodit kudy  pf1: jít kudy
-frame:   ACTobl  DIR2obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: přecházel skrz les; přecházel okolo lesa; přecházet přes ulici  pf1: přešel skrz les; přešel okolo lesa; přejít přes ulici
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: přecházelo se skrz les  pf1: přešlo se skrz les
-class:   motion

 3 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: měnit příslušnost  pf1: změnit příslušnost
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
1do+2,k+3,na+4,v+4od+2,z+2
-example:    impf: přecházel od jednoho názoru k druhému; přecházíme k další otázce  pf1: přešel od jednoho názoru k druhému
-rfl:   pass0:  impf: přechází se od jednoho názoru k druhému  pf1: přešlo se od jednoho názoru k druhému
-class:   change

 4 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: přemisťovat se  pf1: přemístit se; zběhnout
-frame:   ACTobl  DIR1obl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: na tělocvik / cvičit vždy přecházeli ze třídy do malé tělocvičny; na stranu nepřítele přecházely celé vojenské oddíly  pf1: na tělocvik / cvičit přešli ze třídy do malé tělocvičny; přešel ze svého vojska k nepříteli
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: přecházelo se ze třídy do tělocvičny  pf1: přešlo se ze třídy do tělocvičny
-class:   motion

 5 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: být převáděno na někoho  pf1: být převedeno na někoho
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:    impf: majetek tak přechází na nového vlastníka  pf1: majetek přešel na nového vlastníka

 6 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: začínat  pf1: začít
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3
-example:    impf: přecházel k práci; přecházíme nyní k další etapě naší práce  pf1: přešel k práci
-rfl:   pass0:  impf: přechází se k práci  pf1: přešlo se k práci
-class:   phase verb

 7 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: zanedbat; nevšímat si; tolerovat  pf1: nedbat; tolerovat; nevšímat si
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
14,že,cont7
-example:    impf: přecházel jsem jeho poznámky mlčením  pf1: přejít něco mlčením
-rfl:   pass:  impf: přecházelo se to mlčením  pf1: přešlo se to mlčením
-class:   mental action

 8 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: mizet; zmenšovat  pf1: zmizet; zmenšit se
-frame:   ACTobl  PATopt  
14
-example:    impf: rýma ho pomalu přecházela; zima přecházela  pf1: nemoc mě už přešla; vztek ho přešel; zima přešla

 9 
 ≈  jen přecházetimpf
chodit sem a tam
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   přecházel po místnosti
-rfl:   pass0: přecházelo se po místnosti
-class:   motion

 10 
 ≈  jen přecházetimpf, přejítpf1
 impf: uplývat  pf1: uplynout (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: přecházely roky  pf1: přešly roky
-class:   phase of action

 11 
 ≈  jen přecházetimpf
vyjádření vysoké míry (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   až oči přecházejí

 12 
 ≈  jen přecházetimpf, přechoditpf2
 impf: překonávat (nemoci)  pf2: překonat (nemoci) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: přecházel chřipku  pf2: přechodit chřipku
-rfl:   pass:  impf: přecházela se chřipka  pf2: přechodila se chřipka