pokládatimpf, položitpf

 1 
 ≈   impf: umísťovat; situovat (na urč. místo)  pf: umístit; situovat (na urč. místo)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: pokládat knihu na stůl  pf: položit knihu na stůl
-rfl:   pass:  impf: kniha se pokládá na stůl  pf: kniha se položila na stůl
-class:   location

 2 
 ≈   impf: umísťovat; situovat (na urč. místě)  pf: umístit; situovat (na urč. místě)
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: pokládal knihu na stole  pf: položil knihu na stole
-rfl:   pass:  impf: kniha se obvykle pokládala na stole  pf: kniha se položila na stole
-class:   location

 3 
 ≈   impf: pokrývat; instalovat  pf: pokrýt; instalovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: pokládat koberec / barvy; řemeslníci pokládali kabely  pf: položit koberec / linoleum; řemeslníci položili kabely
-rfl:   pass:  impf: pokládá se nová podlaha  pf: položila se nová podlaha

 4 
 ≈  jen pokládatimpf
považovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,inf,že,contza+4,adj-4
-example:   pokládal ho za přítele; pokládat (si) za čest doprovodit ji domů; vždy ho pokládal za velmi inteligentního
-control:   ACT
-rfl:   cor4: pokládal se za nejchytřejšího ze všech
pass: všeobecně se pokládá za inteligentního člověka
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   mental action

 5 
 ≈   impf: ptát se  pf: zeptat se (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: pokládat někomu otázku  pf: položit někomu otázku
-rfl:   cor3:  impf: stále si pokládal tu samou otázku  pf: položil si zásadní otázku
pass:  impf: uchazečům se pokládají otázky  pf: uchazečům se položily jednoduché otázky
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: pokládali si navzájem dotazy  pf: položili si navzájem dotaz
-class:   communication

 6 
 ≈  rezignovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: ministr pokládá funkci každý měsíc  pf: ministr položil funkci
-rfl:   pass:  impf: zřídka se funkce pokládá tak záhy po volbách  pf: zřídka se funkce položí tak záhy po volbách

 7 
 ≈   impf: zakládat; vytvářet  pf: založit; vytvořit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13,pro+4základ,základy
-example:    impf: pokládal základy moderní psychologii / pro moderní psychologii  pf: položil základy moderní psychologii / pro moderní psychologii
-rfl:   pass:  impf: pokládají se základy novému oboru  pf: položily se základy novému oboru

 8 
 ≈   impf: zdůrazňovat  pf: zdůraznit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4důraz
-example:    impf: vždy jsem pokládal důraz především na etiku  pf: položil jsem důraz hlavně na etiku
-rfl:   pass:  impf: důraz se pokládá na efektivitu  pf: důraz se položil na efektivitu

 9 
 ≈  obětovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  PATopt  
1životza+4
-example:    impf: obránci pokládali život za něco  pf: položit život za něco
-rfl:   pass:  impf: ve válce se pokládá život za vlast  pf: ve válce se položí život za vlast

 10 
 ≈   impf: zavěšovat  pf: zavěsit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: pokládat telefon  pf: položit telefon
-rfl:   pass:  impf: pokládá se mu telefon  pf: položil se mu telefon

 11 
 ≈   impf: ničit  pf: zničit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: ekonomická krize pokládala jednu banku za druhou  pf: taková věc by mě položila; zkušení makléři dovedou položit i banku

 12 
 ≈   impf: porážet  pf: porazit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14na lopatky
-example:    impf: pokládat někoho na lopatky  pf: položit někoho na lopatky
-rfl:   pass:  impf: soupeř se pokládá na lopatky  pf: soupeř se položí na lopatky
-rcp:   ACT-PAT:  impf: pokládali se navzájem na lopatky  pf: položili se navzájem na lopatky