spětimpf

 1 
 ≈  pohybovat se někam; směřovat
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4
-example:   spěl rychle ke svému cíli; spěli ke vzájemné rivalitě; spět k cíli
-class:   motion