vkládatimpf, vložitpf

 1 
 ≈   impf: vsunovat; ukládat  pf: vsunout; uložit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  BENtyp  
143
-example:    impf: do automatu pomalu vkládejte kartu; vkládat někomu něco do úst; vkládat peníze na konto  pf: do automatu vložte kartu; Ježíš na něj vložil ruku; vložit někomu něco do úst; vložit peníze na konto
-rfl:   cor3:  impf: vkládal si sousta do úst  pf: vložil si sousto do úst
pass:  impf: do automatu se vkládá karta  pf: do automatu se vloží karta
-class:   location

 2 
 ≈  investovat
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  
14do+2,na+4
-example:    impf: investice vkládáme do podpory rozvoje  pf: investice vložíme do podpory rozvoje
-rfl:   pass:  impf: zisky se vkládají do rozvoje firmy  pf: zisky se vložily do rozvoje firmy

 3 
 ≈   impf: nařizovat  pf: nařídit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:    impf: vkládat na někoho povinnost  pf: vložit na někoho povinnost
-rfl:   pass:  impf: vkládala se na ně další povinnost  pf: vložila se na ně další povinnost
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vkládali povinnost na sebe navzájem  pf: vložili povinnost na sebe navzájem