žalovatimpf, žalovávatiter

 1 
 ≈  podávat žalobu u soudu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  CAUStyp  
14o+4
-example:   soused mě žaloval; státní zástupce ho žaluje kvůli krádeži
-rfl:   pass: soused se žaloval za urážku na cti
-rcp:   ACT-PAT: žalovali jeden druhého za urážku na cti

 2 
 ≈  sdělovat poklesky
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
13na+4
-example:   Petr žaloval učiteli na Pavla
-rfl:   pass0: ve školce se často žalovalo
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: žalovali jeden druhému; žalovali na sebe
-class:   communication

 3 
 ≈  s žalem sdělovat; stěžovat si; stýskat si; prozrazovat; oznamovat něčí chyby / poklesky
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
134,na+4,že,cont
-example:   žalovala příteli všechny své strasti; žaloval si na svůj osud; matka si stále jen žalovala; Petr žaloval mamince na svého bratra, že si neuklidil pokoj; Proč na svého staršího bratra stále jen žaluješ?
-rfl:   pass: žalovaly se mu všechny strasti
pass0: Stále se tu jen žaluje na trpký osud, ale nic se s tím nedělá.
-rcp:   ACT-ADDR: žalovali si své starosti a problémy
-class:   communication