přidělovatimpf, přidělitpf

 1 
 ≈   impf: dávat; ukládat; svěřovat; poskytovat  pf: přiřknout; dát; uložit; svěřit; poskytnout
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: přidělovat práci / divadelní role / půdu / byty  pf: přidělit práci / divadelní roli / půdu / byt
-rfl:   cor3:  impf: přiděloval si nejvýhodnější zakázky  pf: přidělil si nejvýhodnější zakázky
pass:  impf: Takové případy se přidělují jen zkušeným kriminalistům.  pf: Takové případy se přidělí jen zkušeným kriminalistům.
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si přidělují úkoly  pf: vzájemně si přidělili úkoly
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: určovat; ustanovovat k úkolu; na pracoviště  pf: určit; ustanovit k úkolu; na pracoviště
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  AIMtyp  
14jako+4,za+4k+3,na+4
-example:    impf: přidělovat pracovníky do výroby; přidělovat k vojenské službě; přidělovat nemocné k lehčí práci; přidělovat studenty do škol jako asistenty  pf: přidělit pracovníky do výroby; přidělit k vojenské službě; přidělit nemocné k lehčí práci; přidělit studenty do škol jako asistenty
-rfl:   cor4:  impf: přiděloval se na nejtěžší práci  pf: přidělil se na nejtěžší práci
pass:  impf: Speciální asistenti se na školy přidělují podle potřeby.  pf: Speciální asistenti se na školy přidělí podle potřeby.