nahlížetimpf, nahlédnoutpf

 1 
 ≈   impf: letmo se dívat  pf: letmo se podívat
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: nahlížíme často do spisů  pf: nahlédl za obraz
-rfl:   pass0:  impf: do těchto spisů se nahlíží výjimečně  pf: nahlédlo se do spisů
-class:   perception

 2 
 ≈   impf: chápat  pf: pochopit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,že,cont
-example:    impf: nahlížíme tento problém s odstupem let jinak  pf: nahlédl celou situaci okamžitě; nikdy nenahlédla, zda mu ublížila či ne
-rfl:   pass:  impf: problém se dnes nahlíží  pf: nahlédla se situace
-class:   mental action

 3 
 ≈   impf: posuzovat  pf: posoudit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14jako+4,adj-4
-example:    impf: nahlížíme to jako střet zájmů  pf: kritik se pokouší nahlédnout román jako svědectví doby
-rfl:   pass:  impf: kniha se dlouhou dobu nahlížela především jako svědectví autorova soukromého života  pf: náhle se rodinný život nahlédl jako veskrze falešný
-class:   mental action

 4 
 ≈   impf: posuzovat  pf: posoudit
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:    impf: nenahlížej ten problém tragicky  pf: najednou nahlédl celou situaci pozitivně
-rfl:   pass:  impf: problém se dnes nahlíží tragicky  pf: situace nahlédla se tragicky
-class:   mental action

 5 
 ≈  jen nahlížetimpf
mít názor na něco
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
1na+4
-example:   nahlížela na tuto otázku komplexně
-rfl:   pass0: na tuto otázku se nahlíží komplexně
-rcp:   ACT-PAT: Jan a Marie na sebe nahlíželi nezaujatě
-class:   mental action