napsatpf

 1 
 ≈  písemně zaznamenat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  DIR3typ  MANNtyp  MEANStyp  
13na+4,o+64,aby,,zda,že,cont7
-example:   napsal o tom zprávu; napsal do New Yorku; napište pro každý uzel proudový Kirchhoffův zákon; napsal zprávu na zeď / na seznam / do seznamu
-rfl:   cor3: napsala si o něm do notýsku, že je nejlepší
pass: ve zprávě se napsalo, že ...
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: napsali o sobě navzájem zprávy vedení
-class:   communication

 2 
 ≈  písemně zaznamenat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   napsal mu o New Yorku
-rfl:   pass0: napsalo se mu o tom
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: napsali si o sobě navzájem
-class:   communication

 3 
 ≈  písemnou formou zažádat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFopt  DIR3typ  
13o+4,aby,4
-example:   napsat (si) někomu o něco žádost; napsat si do Prahy o radu
-rfl:   pass: napsala se žádost o dotaci
pass0: o radu se napíše vrchnímu lékaři
-rcp:   ACT-ADDR: napsali si vzájemně žádosti
-class:   communication

 4 
 ≈  vytvořit literární n. hudební dílo
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   napsal román / skladbu
-rfl:   pass: symfonie se nenapíše přes noc
-class:   communication