vyhrkatIimpf1, vyhrkávat/vyhrkovatimpf2, vyhrknoutpf

 1 
 ≈   impf1: vyrážet; vytryskávat  impf2: vyrážet; vytryskávat  pf: vyrazit; vytrysknout
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1typ  
13
-example:    impf1: slzy mu vyhrkaly při každé narážce na jejich vztah  impf2: slzy mu vyhrkávaly/vyhrkovaly při každé narážce na jejich vztah  pf: při dojemné scéně jí z očí vyhrkly slzy

 2 
 ≈   impf1: vyrážet; náhle říkat  impf2: vyrážet; náhle říkat  pf: vyrazit; náhle říci
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1na+44,aby,,zda,že,cont
-example:    impf1: omluvu vždy jen vyhrkal, jako by nebyla podstatná; vždy na něj jen vyhrkal, že má přijít ... / aby přišel / ať přijde / kdo dnes přijde / zda by dnes nepřišel  impf2: omluvu jen vyhrkoval/vyhrkával, jako by nebyla podstatná; vyhrkával na něj, že má přijít ... / aby přišel / ať přijde / kdo dnes přijde / zda by dnes nepřišel  pf: vyhrkl první jméno, které ho napadlo; vyhrkl na něj, že má přijít ... / aby přišel / ať přijde / kdo dnes přijde / zda by dnes nepřišel
-rfl:   pass:  impf1: vyhrkala se jakási omluva  impf2: vyhrkávala se omluva  pf: vyhrkla se omluva
-rcp:   ACT-ADDR:  impf1: vyhrkali to na sebe  impf2: vyhrkávali na sebe omluvy  pf: vyhrkli na sebe pozdrav
-class:   communication