upozorňovatimpf, upozornitpf

 1 
 ≈   impf: upomínat  pf: upomenout
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MEANStyp  
14na+4,aby,,zda,že,cont7
-example:    impf: upozorňovat děti na možné nebezpečí; na to jsem tě už upozorňoval; upozorňoval jsem tě, abys to nedělal  pf: upozornit děti na možné nebezpečí; na to jsem tě už upozornil; upozornil jsem tě, abys to nedělal; upozornit rodiče, zda film neobsahuje příliš krve či erotiky ... (ČNK); upozornil ho, co se stalo
-rfl:   pass:  impf: na chemické nebezpečí se obyvatelstvo upozorňuje sirénami  pf: upozornil se na možné nebezpečí
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: upozorňovali se navzájem  pf: upozornili se navzájem
-class:   communication