scházetimpf, sejítpf, scházívatiter

 1 
 ≈   impf: dostávat se chůzí dolů  pf: dostat se chůzí dolů
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: scházel kopec  pf: sešel kopec
-rfl:   pass:  impf: scházel se kopec  pf: sejde se kopec
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: dostávat se chůzí dolů  pf: dostat se chůzí dolů
-frame:   ACTobl  DIR1obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: scházel z hor lesem do údolí k setkání s přítelem; scházel jednou týdně z hor na nákup / nakoupit  pf: sešel z hor lesem do údolí k setkání s přítelem; sešel z hor na nákup / nakoupit
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: na zimu se scházelo z hor  pf: na zimu se sešlo z hor
-class:   motion

 3 
 ≈   impf: odchylovat se  pf: odchýlit se
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1
-example:    impf: scházel ze silnice na pěšinku; každou chvíli scházel z cesty a bloudil  pf: sešel ze silnice na pěšinku; sešel z cesty a zabloudil
-rfl:   pass0:  impf: často se scházelo z cesty  pf: často se sešlo z cesty
-class:   motion

 4 
 ≈  jen scházetimpf
nedostávat se; chybět
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
13
-example:   jeho péče mi moc schází; státu scházejí prostředky

 5 
 ≈  jen scházetimpf
být nepřítomen
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   ještě scházejí dva spolužáci
-rfl:   pass0: když se ve škole schází, je obtížné látku dohnat
-class:   location

 6 
 ≈   impf: chátrat  pf: zchátrat (idiom)
-frame:   ACTobl  CAUStyp  REGtyp  
17na+6
-example:    impf: scházel věkem na těle i na duchu  pf: sešel věkem na těle i na duchu
-rfl:   pass0:  impf: v tak vysokém věku se již schází na těle  pf: věkem se sejde na těle i na duchu

 7 
 ≈  jen sejítpf
neuskutečnit se (idiom)
-frame:   ACTobl  
z+2
-example:   sešlo z výletu

 8 
 ≈  jen sejítpf
slézt; roztát; zmizet (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   sníh sešel

 9 
 ≈  jen sejítpf
záležet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
3na+6
-example:   na tom mi nesejde; na tom nesejde

 10 
 ≈  jen sejítpf
ztratil se; přen.: porušit pravidla (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR1obl  
1z+2
-example:   sešel z cesty
-rfl:   pass0: sešlo se z cesty

 11 
 ≈  jen sejítpf
přestat vídat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1z mysli,z očí3
-example:   sešel mu z očí; sešli si z očí; Sejde z očí, sejde z mysli.
-rfl:   pass0: sešlo se jim z očí