vyrážetimpf, vyrazitpf

 1 
 ≈   impf: uvolňovat něco ranou  pf: uvolnit něco ranou; způsobit, že něco vypadne
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    impf: vyrážet klín klínem; vyrážet dveře; vyrážet míč z branky  pf: vyrazit soupeři zub loktem; vyrazit klín klínem; vyrazit dveře; vyrazit míč z branky
-rfl:   pass:  impf: vyráží se klín klínem  pf: vyrazil se klín klínem

 2 
 ≈   impf: vydávat se  pf: vydat se
-frame:   ACTobl  DIR1obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: vyrážíme z domova do práce už v pět hodin; vyrážíme na nákup / nakoupit; právě vyrážíme do města k jednání  pf: vyrazit z domova na cestu; na nákup / nakoupit vyrazíme brzy ráno; ze střechy vyrazil plamen; vyrazili jsme do města k jednání
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: vyráží se ve čtyři ráno  pf: vyrazilo se ve čtyři ráno
-class:   motion

 3 
 ≈  ražením vytvořit; prudkým pohybem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vyrážel jednotlivé slabiky  pf: vyrazit minci / poslední slabiku
-rfl:   pass:  impf: vyrážely se jednotlivé slabiky  pf: vyrazila se zvláštní mince

 4 
 ≈  najednou se objevit
-frame:   ACTobl  TWHENtyp  DIR1typ  
1
-example:    impf: na jaře krokusy na sluníčku rychle vyráží  pf: na jaře všechno vyrazilo; vyrazil mu pot na čele

 5 
 ≈  jen vyrazitpf
získat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14od+2,z+2
-example:   vyrazil z něj příslib podpory
-rfl:   pass: nakonec se z něj vyrazil slib
-rcp:   ACT-ORIG: vyrazili ze sebe příslib
-class:   exchange

 6 
 ≈  jen vyrazitpf
zaútočit
-frame:   ACTobl  PATopt  MEANStyp  
1na+4,proti+37
-example:   vyrazil proti nepříteli; vyrazil hlavou proti břichu
-rfl:   pass0: vyrazilo se na nepřítele
-rcp:   ACT-PAT:

 7 
 ≈  jen vyrazitpf
vyhodit; vykázat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:   vyrazil někoho ze dveří
-rfl:   pass: neplatící zákazníci se vyrazili ze dveří
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   transport

 8 
 ≈  jen vyrazitpf
vyhodit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1s+7dveře
-example:   vyrazil s ním dveře
-rfl:   pass: vyrazí se s ním dveře
-rcp:   ACT-PAT: