hovořitimpf, hovořívatiter

 1 
 ≈  mluvit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MANNtyp  
1s+7o+6
-example:   hovořil o tom s přítelem; hovoří plynule anglicky
-rfl:   pass0: v rodině se hovořilo jen anglicky
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: hovořili spolu o sobě
-class:   communication

 2 
 ≈  mít proslov; promluvit; mluvit na někoho
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
1k+3,na+4o+6
-example:   hovořil k publiku o své práci; hovořil k publiku / na přítele
-rfl:   pass0: za socialismu se o chybách vedení veřejně nehovořilo; v tu chvíli se v salonu hovořilo k Pavlovi, ten to však nepochopil
-rcp:   ACT-PAT: hovořili k sobě
-class:   communication